Β. Έκδοση τιμολογίου αγοράς από ΑΕ (πελάτης) σε προμηθευτή της

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 140/2017, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2017

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πώς θα μπορούσα να χειριστώ λογιστικά και φορολογικά για ανώνυμη εταιρεία έναν προμηθευτή, ο οποίος εμφανίζεται στα βιβλία μου χρεωμένος με τις προκαταβολές που έλαβε, ολοκλήρωσε την συμφωνημένη με έγγραφη προσφορά εργασία και υλικά αλλά δεν εκδίδει τα αντίστοιχα τιμολόγια; Προκειμένου να καταχωρηθούν οι δαπάνες και να μπορούν να εκπέσουν φορολογικά, μπορώ να εκδώσω Τιμολόγιο αγοράς ή Τιμολόγιο λήψης Υπηρεσιών; Απάντηση: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11, του άρθρου 8, του Ν 4308/2014 βάσει της ερμηνείας της Πολ. 1003/2014, η οντότητα έχει την υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου για την αγορά αγαθών ή την λήψη υπηρεσιών από άλλη οντότητα που για οποιονδήποτε λόγο αρνείται την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού. Το σχετικό τιμολόγιο (αγοράς) στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να περιλαμβάνει: α) Την ημερομηνία έκδοσης. β) Την επωνυμία, τη διεύθυνση και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του αντισυμβαλλόμενου. γ) Την ποσότητα και το είδος των παραδιδόμενων αγαθών ή την έκταση και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών. δ) Την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών. ε) Την αξία μονάδας αγαθού ή υπηρεσίας, κατά περίπτωση, και το συνολικό ποσό της συναλλαγής. στ) Το είδος και το ποσό τυχόν φορολογικών επιβαρύνσεων. Διευκρινίζεται ότι πέραν των ανωτέρω δεν υφίσταται...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.