ΑΠ 215/2017 Τμ. Β2’ [Προαγωγές υπαλλήλων βάσει κανονισμού τράπεζας συμβατικής ισχύος - Παράλειψη προαγωγής]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 140/2017, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2017

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΑΠ 215/2017 Τμ. Β2’ Προαγωγή εργαζομένου. Η δικαιοπραξία, με την οποία συμφωνήθηκε μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου η προαγωγή αυτού μόλις συντρέξουν ορισμένες προϋποθέσεις, η διαπίστωση της συνδρομής των οποίων γίνεται από τον εργοδότη ή εξουσιοδοτημένο όργανο αυτού, αποτελεί δικαιοπραξία υπό αναβλητική αίρεση, επί της οποίας εφαρμόζεται το άρθρο 207 ΑΚ. Το ίδιο ισχύει και όταν η, υπό προϋποθέσεις, προαγωγή του υπαλλήλου προβλέπεται από κανονισμό εργασίας με συμβατική ισχύ. Η αναβλητική αυτή αίρεση θεωρείται ότι πληρώθηκε από τότε που έπρεπε να έχει γίνει η προαγωγή, στην περίπτωση που ο εργοδότης έκρινε ότι ο μισθωτός δεν συγκεντρώνει τις συμφωνημένες προϋποθέσεις για την προαγωγή του και η κρίση αυτή είναι αντίθετη προς την καλή πίστη ως καταφώρως εξ αντικειμένου άδικη, όταν δηλαδή παραλείφθηκε να προαχθεί υπάλληλος που υπερείχε καταφανώς ως προς τα, συνολικώς εκτιμώμενα, τυπικά και ουσιαστικά υπηρεσιακά προσόντα του έναντι, έστω και ενός προαχθέντος συναδέλφου του. Κανονισμός Τράπεζας συμβατικής ισχύος. Ο εργοδότης, εναγόμενος από μισθωτό του για παράλειψη προαγωγής του, κατά παράβαση του 281 ΑΚ, έχει το δικαίωμα να αμυνθεί κατά της αγωγής κάνοντας χρήση της διακωλυτικής, κατά της αξίωσης του μισθωτού προς προαγωγή, ένστασης, που θεμελιώνεται στον ισχυρισμό της απλής υπεροχής ενός ή περισσοτέρων συναδέλφων του ενάγοντα, οι οποίοι θα είχαν...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.