ΓνωμΝΣΚ Ολ 287/2016 [Απαλλαγή μερισμάτων μετόχων αλλοδαπής πλοιοκτήτριας, διαχειρίστριας και ναυλώτριας εταιρείας]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 140/2017, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2017

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΓνωμΝΣΚ Ολ 287/2016 Από τη γραμματική διατύπωση της διάταξης του άρθρου 26 του Ν 27/1975 προκύπτει ότι προκειμένου να απαλλαγεί αλλοδαπή εταιρεία, πλοιοκτήτρια πλοίου υπό ξένη σημαία, από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση για το εισόδημα που απέκτησε στο εξωτερικό από την εκμετάλλευση του πλοίου, του οποίου τυγχάνει πλοιοκτήτρια, αρκεί το γεγονός ότι το πλοίο τελεί υπό την εκμετάλλευση ή διαχείριση «ημεδαπής ή αλλοδαπής επιχείρησης, εγκατεστημένης εν Ελλάδι δυνάμει των διατάξεων του προηγούμενου άρθρου (ενν. 25 του Ν 27/1975), ασχέτως προς το πρόσωπο το οποίο ανέθεσε τη διαχείριση σε αυτήν, δεδομένου ότι με τη διάταξη αυτή δεν τίθενται περαιτέρω προϋποθέσεις για τη χορήγηση της συγκεκριμένης απαλλαγής. Εξάλλου, σύμφωνα με την ίδια διάταξη, των ιδίων απαλλαγών, τις οποίες απολαμβάνει η πλοιοκτήτρια του πλοίου, απολαμβάνουν και οι μέτοχοι ή οι εταίροι της, για το εισόδημα που αυτοί αποκτούν υπό μορφή διανομής καθαρών κερδών ή μερισμάτων είτε απευθείας είτε υπό μορφή εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding companies). Κατά τη μειοψηφία, δεν απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1 του Ν 4110/2013 τα μερίσματα που αποκτούν οι μέτοχοι της πλοιοκτήτριας εταιρείας, κάτοικοι Ελλάδας, όταν το με ξένη σημαία πλοίο της διαχειρίζεται αλλοδαπή εταιρεία, μέσω γραφείου εγκατεστημένου στην Ελλάδα, στην...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.