ΓνωμΝΣΚ 112/2017 Τμ. Α΄ [Καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. δικαστικών αποφάσεων οι οποίες διατάσσουν τη λύση και εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 140/2017, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2017

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΓνωμΝΣΚ 112/2017 Τμ. Α΄ Η αίτηση για τη λύση της ΑΕ εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η απόφαση που εκδίδεται έχει διαπλαστικό χαρακτήρα, όπως αυτός εννοείται στο άρθρο 71 ΚΠολΔ, καθώς διαπιστώνει το επίδικο δικαίωμα της δικαστικής διάπλασης, δηλαδή τη συνδρομή σπουδαίου λόγου στη συγκεκριμένη περίπτωση και αφετέρου επιφέρει την αιτηθείσα διάπλαση. Επιπλέον, αυτή έχει άμεσα εκτελεστό χαρακτήρα, γιατί η προθεσμία και η άσκηση έφεσης δεν αναστέλλουν την εκτέλεσή της (άρθρο 763 ΚΠολΔ). Περαιτέρω, η τελεσιδικία αποτελεί δικονομικό φαινόμενο που συναρτάται με τη διαδικασία εκδίκασης μίας υπόθεσης. Από τις διατάξεις που ορίζουν τη δικαστική απόφαση ως την καθοριστική αιτία λύσης μίας ΑΕ καμμία δεν απαιτεί ρητά την τελεσιδικία αυτής. Ειδικότερα, τα άρθρα 47α παρ. 2, 48, 48α του ΚΝ 2190/1920 και το άρθρο 11 παρ. 4 του Ν 3419/2005 αναφέρονται ρητά σε δικαστική απόφαση χωρίς πρόσθετο προσδιορισμό. Εξάλλου, η διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας, που καθιερώνει το άρθρο 48 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920 ως την αρμόζουσα για την εκδίκαση της αίτησης λύσης της ΑΕ, αποτελεί μορφή ειδικής διαδικασίας σε σχέση με την τακτική διαδικασία, με σημαντικές διαδικαστικές αποκλίσεις ως προς την τακτική, αλλά και με διαφορετικό αντικείμενο. Συνεπώς, η αναγκαιότητα ή μη ύπαρξης τελεσίδικης απόφασης δεχομένης αίτηση λύσης ΑΕ,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.