ΔΕφΑθ 2804/2017 [Φορολογικές απαλλαγές στην έκδοση ομολογιακών δανείων του Ν 3156/2003, με σχόλιο Λ. Πανέτσου]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 150/2018, Ιούλιος 2018

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΔΕφΑθ 2804/2017 Η παροχή ασφάλειας, που καταχωρείται σε δημόσιο βιβλίο για σύμβαση που προβλέπεται από τον ίδιο νόμο, απαλλάσσεται από κάθε άμεσο ή έμμεσο φόρο, τέλος, δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, ενώ για την εγγραφή σύστασης εμπράγματου δικαιώματος στο κτηματολόγιο ή υποθηκοφυλακείο απαιτείται η καταβολή μόνο παγίων δικαιωμάτων 100 ευρώ, αποκλεισμένης άλλης επιβάρυνσης ή τέλους (παρ. 2), στην ατέλεια, δε, του πιο πάνω άρθρου υπόκειται και η εγγραφή υποθήκης και προσημείωσης υποθήκης, εφόσον ασφαλίζει απαίτηση από ομολογιακό δάνειο, οποιοσδήποτε κατηγορίας του Ν 3156/2003, έστω και αν καλύπτεται από ένα και μόνο ομολογιούχο δανειστή ή έχει εκδοθεί μια ομολογία. Επομένως, ενόψει του ότι ο περιορισμός του άρθρου 14 (παρ. 2) του πιο πάνω νόμου αφορά και τα εισπραττόμενα από τον αρμόδιο υποθηκοφύλακα δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου, η εγγραφή της υποθήκης, εφόσον ασφαλίζει απαιτήσεις που απορρέουν από το ανωτέρω ομολογιακό δάνειο του Ν 3156/2003 υπόκειται μόνο σε πάγια δικαιώματα υποθηκοφυλάκων (έμμισθων ή άμισθων) ποσού 100 ευρώ και όχι στα προβλεπόμενα από το Ν 325/1976 αναλογικά δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου (ΑΠ 404/2016, 1206, 436/2015, 2252/2013). Σχόλιο Οι φοροαπαλλαγές του άρθρου 14 του Ν 3156/ 2003 ισχύουν και επί των ομολογιακών δανείων τα οποία έχουν εκδοθεί σε έναν ομολογιούχο δανειστή,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.