Γ. Δεσμευμένες μετοχές (Restricted Stock Units)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 154, Δεκέμβριος 2018

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Εταιρεία θέλει να δώσει δεσμευμένες μετοχές στους εργαζομένους της. Πότε το εισόδημα αυτό φορολογείται; Υπόκειται η πράξη σε ασφαλιστικές εισφορές και με ποια ποσοστά; Σε περίπτωση που αυτές δοθούν ως δωρεά υπάρχει διαφορετική μεταχείριση ως προς τα πάνω ερωτήματα; Ποια είναι η λογιστική απεικόνιση στα βιβλία της επιχείρησης; Απάντηση: Η έννοια της δεσμευμένης μετοχής εισάγεται με το άρθρο 43, του Ν 4548/2018 (Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών – έναρξη ισχύος από 1.1.2019). Επιπλέον, οι προνομιούχες μετοχές αναφέρονται στο άρθρο 38 του ως άνω νόμου. Αναφορικά με το θέμα της φορολόγησης, βάσει του άρθρου 36, του ΚΦΕ και των οδηγιών της Πολ. 1042/2015, το τυχόν εισόδημα που προέρχεται από μετοχές, φορολογείται ως εισόδημα από μερίσματα με παρακράτηση φόρου 15% (παρ. 1α, του άρθρου 64, του ΚΦΕ). Ειδικότερα σύμφωνα με την ως άνω απόφαση: « στην έννοια του μερίσματος εμπίπτει, μεταξύ άλλων, κάθε διανομή κερδών, ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, που προέρχεται από εισηγμένες και μη μετοχές, από ιδρυτικούς τίτλους, από εταιρικά μερίδια ΕΠΕ ή από συμμετοχή σε προσωπικές εταιρείες, κοινοπραξίες και λοιπές νομικές οντότητες, τα προμερίσματα που διανέμουν οι ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, οι προσωρινές απολήψεις κερδών των εταίρων , οι τόκοι προνομιούχων μετοχών , οι...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.