—Γ. Φίλος, Κατάσταση ταμιακών ροών: θέματα κατάρτισης και αξιολόγησης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 21/2007, Ιανουάριος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Γιάννης Φίλος, MBA, PHD, CIA, CFE, Διδάσκων στο ΟΠΑ και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Οι καταστάσεις ταμιακών ροών, οι κανόνες σύνταξής τους και η αξιολόγηση του περιεχομένου τους. Α. Εισαγωγή Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) οι οικονομικές καταστάσεις οι οποίες πρέπει να συντάσσονται από τις εταιρείες είναι πέντε: ο Ισολογισμός (ΙΣ), η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (ΚΑΧ), η Κατάσταση Ταμιακών Ροών (ΚΤΡ), ο Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (ΠΜΙΚ) και οι Σημειώσεις. Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, η κατάρτιση ΚΤΡ υπήρξε υποχρεωτική μόνο για τις εισηγμένες εταιρείες. Τα ΔΛΠ όμως (ΔΛΠ 7), απαιτούν από όλες τις επιχειρήσεις να παρουσιάζουν ΚΤΡ, δεδομένου ότι όλες οι εταιρείες, άσχετα από το αντικείμενο κύριας δραστηριότητάς τους, χρειάζονται διαθέσιμα για να διεξάγουν τις δραστηριότητές τους, να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους και να παρέχουν οφέλη στους επενδυτές τους, ενώ σημαντική είναι και η διαχείριση εκείνων των διαθεσίμων που αποτελούν “περίσσευμα” των ταμιακών αναγκών. Καθεμιά από τις πέντε οικονομικές καταστάσεις των ΔΛΠ έχει συγκεκριμένους κανόνες για τη σύνταξή της και επίσης έχει την ιδιαίτερη σημασία της από πλευράς παροχής πληροφόρησης για τους αναγνώστες. Η τρίτη από αυτές, η ΚΤΡ, είναι μια οικονομική κατάσταση, η οποία απεικονίζει τις ταμιακές ροές μιας εταιρείας στη διάρκεια μιας περιόδου,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.