— Από τη Σύνταξη, Η Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 21/2007, Ιανουάριος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

1. Γενικά Η μονοπρόσωπη ΕΠΕ μπορεί να συσταθεί από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή να καταστεί εκ των υστέρων μονοπρόσωπη. Στην επωνυμία της οπωσδήποτε πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι λέξεις «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Η καθιέρωση της Μονοπρόσωπης ΕΠΕ οφείλεται στην υποχρέωση συντονισμού του εθνικού δικαίου προς το κοινοτικό, δηλαδή προς τις ρυθμίσεις της δωδέκατης κοινοτικής οδηγίας 89/667. Ο μοναδικός εταίρος είναι δυνατό να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί όμως επί ποινή ακυρότητας να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία ΕΠΕ. Επίσης επί ποινή ακυρότητας ΕΠΕ δεν μπορεί να έχει ως μοναδικό εταίρο μονοπρόσωπη ΕΠΕ. Όλες οι εξουσίες συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο, οι σχετικές αποφάσεις του οποίου καταγράφονται σε πρακτικό που προσυπογράφεται αυθημερόν από συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας. Οι διατάξεις για την επωνυμία, την έδρα, τον σκοπό, το ύψος εταιρικού κεφαλαίου, τυπικές διαδικασίες δημοσιεύσεων, λογιστικά βιβλία εφαρμόζονται και στην περίπτωση της μονοπρόσωπης ΕΠΕ. Για την σύσταση απαιτείται η τήρηση εγγράφου συμβολαιογραφικού τύπου συστατικού χαρακτήρα (πρόκειται για «καταστατική δικαιοπραξία», σύμφωνα με τον Σκαλίδη, «Η μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης», σελ. 356). Το περιεχόμενο του εταιρικού εγγράφου πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα υποχρεωτικά στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν 3190/1955, ανάλογα προσαρμοσμένα...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.