– Πολ. 1132/14.11.2006 [Εισφορά ακινήτων προς Εταιρεία Επενδύσεων, με σχόλιο]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 21/2007, Ιανουάριος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

(Αριθ. Πρωτ.: 1100785/11369/Β0012) Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν 2778/1999 (ΦΕΚ Α΄ 295), ορίζεται, οτι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία συγκροτείται από εισφορές μετρητών, κινητών αξιών και ακινήτων, κατά την έννοια του άρθρου 22 παρ. 2 του νόμου αυτού, καθώς και άλλων κινητών ή ακινήτων, τα οποία εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας. Η αποτίμηση των εισφορών σε είδος διενεργείται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920. 2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν 2778/1999, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παρ. 23 του άρθρου 3 του Ν 2992/2002 ορίζεται, οτι οι εκδιδόμενες από εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία μετοχές, καθώς και η μεταβίβαση ακινήτων προς αυτή απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήμου, εισφοράς, δικαιώματος ή οποιασδήποτε άλλης φορολογικής επιβάρυνσης υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και γενικά τρίτων. Η απαλλαγή δεν καταλαμβάνει το φόρο εισοδήματος για την υπεραξία που προκύπτει κατά την εισφορά ακινήτων. 3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 31 του ίδιου νόμου ορίζεται, ότι οι Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία απαλλάσσονται...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.