– Πολ. 1024/15.2.2007 [Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 27-35 του Ν 3522/2006]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 25/2007, Μάιος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

(Αρ.Πρωτ.: 1016853/103/0015) [Άρθρο 27] ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ Κ?ΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙ?Ν ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙ?Ν Άρθρο 27 Γενικές Διατάξεις Παράγραφος 27.1. Υποχρεώσεις αλλοδαπών νομικών προσώπων (έναρξη ισχύος από 1.1.2007) Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: Α) Από 1.1.2007 παύει να χαρακτηρίζεται ως επιτηδευματίας και δεν εφαρμόζει τις διατάξεις του ΚΒΣ (τήρηση βιβλίων – έκδοση στοιχείων κ.λπ.), το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που αποκτά κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου στην Ελλάδα. Τα πρόσωπα αυτά, που από 1.1.2007 δεν θεωρούνται επιτηδευματίες σύμφωνα με την παράγραφο αυτή και κατονομάζονται στα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κώδικα, όπως αυτή τροποποιείται με την παράγραφο 4 του άρθρου 27 του κοινοποιούμενου νόμου (παράγραφος 27.4. της παρούσας), πρέπει να υποβάλλουν σχετική δήλωση μεταβολής (έντυπο Μ3) μέχρι την 30.3.2007 με ημερομηνία μεταβολής την 1.1.2007 ως μη επιτηδευματίες. Από την ίδια ημερομηνία (1.1.2007) τα πρόσωπα αυτά ως μη επιτηδευματίες δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία και σταματούν από την ημερομηνία αυτή την τήρηση των βιβλίων που τηρούσαν (εσόδων-εξόδων ή Γ΄ κατηγορίας), εφόσον βέβαια δεν αποκτούν έσοδα από πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στο ΦΠΑ ή στο φόρο εισοδήματος. Β) Από...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.