Ευθύνη καταστατικού οργάνου εταιρείας ΑΠ 116/2007

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 26/2007, Ιούνιος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Κατά τη σαφή έννοια της διατάξεως του άρθρου 71 ΑΚ, το νομικό πρόσωπο ευθύνεται από πράξη ή παράλειψη των οργάνων που το αντιπροσωπεύουν, εφόσον η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί και δημιουργεί υποχρέωση αποζημίωσης. Στην περίπτωση δε που η πράξη ή η παράλειψη του αρμόδιου οργάνου είναι υπαίτια και παράγει υποχρέωση αποζημίωσης, τότε ευθύνεται και αυτό εις ολόκληρον με το νομικό πρόσωπο. Δηλαδή, το καταστατικό όργανο έχει πρόσθετη μετά του νομικού προσώπου υποχρέωση, ανεξάρτητη, όμως, αυτής του νομικού προσώπου. Έτσι, επί εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής από νομικό πρόσωπο, υπόχρεος σε αποκατάσταση της σχετικής ζημίας του κομιστή της είναι (πλέον του νομικού προσώπου) και ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, που υπέγραψε την επιταγή, εν γνώσει της μη ύπαρξης αντικρύσματος κατά τον χρόνο της έκδοσης ή της πληρωμής. Στην επίδικη περίπτωση, νόμιμος εκπρόσωπος ανώνυμης εταιρείας, στα πλαίσια των καθηκόντων του, εξέδωσε μεταχρονολογημένη επιταγή, στην οποία έθεσε την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η λήπτρια και νόμιμη κομίστρια εμφάνισε την άνω επιταγή προς πληρωμή στην πληρώτρια τράπεζα, πλην, όμως, αυτή δεν πληρώθηκε ελλείψει διαθεσίμων κεφαλαίων. Ο εκδώσας την επιταγή, για λογαριασμό της ως άνω εταιρείας, εν γνώσει της έλλειψης διαθεσίμων κεφαλαίων, ενήργησε υπαιτίως και...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.