Γ. Απαγόρευση διανομής κερδών στους μετόχους ΑΕ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 26/2007, Ιούνιος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Λογιστικό γραφείο από το Χαλάνδρι: Σας παρακαλούμε να μας αριθμήσετε τις περιπτώσεις κατά τις οποίες, η νομοθεσία απαγορεύει τη διανομή κερδών στους μετόχους ΑΕ, κατά το κλείσιμο μιας διαχειριστικής περιόδου. Απάντηση: Παραθέτουμε κατά πρώτον τις σχετικές διατάξεις του ΚΝ 2190/1920: 1) Άρθρο 43 παρ. 3 περ. δ΄: «Μέχρι την πλήρη απόσβεση όλων των εξόδων εγκατάστασης (πολυετούς απόσβεσης) απαγορεύεται οποιαδήποτε διανομή κερδών, εκτός αν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων αυτών είναι μικρότερο από το άθροισμα των προαιρετικών αποθεματικών και του υπολοίπου των κερδών εις νέον». 2) Άρθρο 44α παρ. 1: «Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφ' όσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, είναι, ή, μετά από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό». 1η περίπτωση: Ανάλυση άρθρου 43 παρ. 3 περ. δ΄ ΚΝ 2190/1920 Κατ' αρχήν, παρατηρούμε την φράση: «οποιαδήποτε διανομή κερδών». Συνεπώς, ο νομοθέτης αναφέρεται σε παντελή απαγόρευση διανομής κερδών, ήτοι μερισμάτων, αμοιβών ΔΣ,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.