Αναγνώριση χρόνου ως συντάξιμου - Δικαιολογητικά ΤρΔΠρΑθ 9655/2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 31/2007, Νοέμβριος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Προκειμένου να αναγνωριστεί με εξαγορά ο χρόνος κατά τον οποίο ο επαναπροσλαμβανόμενος ήταν εκτός υπηρεσίας, έπρεπε ο ίδιος να υποβάλει αίτηση με τα αναγκαία δικαιολογητικά συνδρομής των προς τούτο προϋποθέσεων, μέσα στην οριζόμενη προθεσμία των έξι (6) μηνών, η οποία είναι αποκλειστική, με συνέπεια την απώλεια του δικαιώματος σε περίπτωση άπρακτης παρόδου αυτής, εκτός εάν αποδεικνύεται η συνδρομή λόγου ανώτερης βίας. Ενόψει, όμως, του ότι με τη μεταγενέστερη υπουργική απόφαση (η υπ’αριθμ.45/1995 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας) και την επ’ αυτής εγκύκλιο εξειδικεύτηκαν τα δικαιολογητικά που έπρεπε να υποβληθούν από τον αιτούντα την αναγνώριση, στην περίπτωση μη υποβολής αυτών ή υποβολής τους ελλιπών, ο οικείος ασφαλιστικός φορέας οφείλει, με βάση τις αρχές της χρηστής διοίκησης, να καλέσει τον ενδιαφερόμενο, τάσσοντας και εύλογη προθεσμία για την προσκόμιση τούτων, σε περίπτωση δε μη ανταπόκρισης στην πρόσκληση και μάλιστα χωρίς την συνδρομή λόγου ανώτερης βίας, τα ασφαλιστικά όργανα νομίμως προχωρούν στην απόρριψη της αίτησης εξαιτίας της μη απόδειξης από τον αιτούντα της συνδρομής στο πρόσωπό του των προϋποθέσεων που ο νόμος ορίζει.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.