Τραπεζικά δάνεια - Τόκοι ΕφΑθ 1798/2007

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 31/2007, Νοέμβριος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η συμφωνία για καταβολή τόκου θεωρείται δεδομένη σε όλα τα τραπεζικά δάνεια (σιωπηρά καταρτισμένη). Οι τόκοι καταβάλλονται κατά το χρόνο που ορίστηκε με τη σύμβαση αλλιώς ετησίως (ΑΚ 295 παρ. 2 ΑΚ). Επίσης με βάση της απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής της ΤτΕ 289/30.10.1980 (ΦΕΚ Α΄ 269/27.11.1980), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 8 παρ. 6 Ν 1083/1980 και αποτελεί κανόνα ουσιαστικού δικαίου, τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα μπορούν να εισπράττουν τόκους επί των τόκων και μάλιστα πάνω από τους καθυστερούμενους τόκους από τότε που οι τελευταίοι τόκοι έγιναν απαιτητοί και ανεξάρτητα αν η σχετική δανειστική σύμβαση προβλέπει ή όχι την καταβολή τόκων. Εφόσον η εξόφληση του δανείου συμφωνήθηκε σε συγκεκριμένο αριθμό δόσεων από την ανάληψη του ποσού του δανείου, δεν απαιτείται καταγγελία για τη λήξη του δανείου, όπως θα απαιτείτο αν αυτό ήταν αορίστου χρόνου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 807 ΑΚ. Με μόνη την παρέλευση της συμφωνημένης ημερομηνίας αποπληρωμής του δανείου ο πιστούχος καθίσταται υπερήμερος και υποχρεούται σε καταβολή τόκων υπερημερίας (340 και 808 ΑΚ), χωρίς να απαιτείται για την επέλευση της υπερημερίας η επίκληση πταίσματος. Επιπλέον, αν η εξόφληση του δανείου συμφωνήθηκε σε συνάλλαγμα, τα ληξιπρόθεσμα τμήματα του δανείου δεν δραχμοποιούνται αλλά παραμένουν οφειλή σε...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.