Υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Έννοια της δόλιας περιέλευσης σε αδυναμία πληρωμών. Βάρος απόδειξης της ύπαρξης του δόλου. Μη συμπερίληψη πιστωτή στην αίτηση για υπαγωγή στον Ν 3869/2010 περί ρύθμισης οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Προσδιορισμός από το Δικαστήριο των μηνιαίων δόσεων στην περίπτωση αυτή. ΜΠρΑθ 10628/2019

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 1/2019, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2019

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Μ. Βλάχου Δικηγόροι: Π. Σεβδαλή, Π. Χαριάτη, Α. Πετροπούλου, Μ. Μαραβελάκη Υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Έννοια της δόλιας περιέλευσης σε αδυναμία πληρωμών. Βάρος απόδειξης της ύπαρξης του δόλου. Μη συμπερίληψη πιστωτή στην αίτηση για υπαγωγή στον Ν 3869/2010 περί ρύθμισης οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Προσδιορισμός από το Δικαστήριο των μηνιαίων δόσεων στην περίπτωση αυτή. Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Η περιέλευση σε αδυναμία πληρωμών είναι δόλια αν ο οφειλέτης μικρό διάστημα πριν την κατάθεση της αίτησης έκανε αγορά κάποιου πράγματος με σημαντική αξία ή επιβάρυνε την περιουσία του ή ανέλαβε δάνεια τρίτων ή εξόφλησε χρέη τρίτων. Το βάρος απόδειξης του δόλου φέρει ο δανειστής, ο οποίος βρίσκεται στην δυσχερή θέση να πρέπει να αποδείξει καταστάσεις του εσωτερικού κόσμου του οφειλέτη αλλά διευκολύνεται από την έμμεση ή «διά τεκμηρίων» απόδειξη και συγκεκριμένα από το ότι η εκ μέρους του οφειλέτη αποδεικνυόμενη γνώση της κρίσιμης περιουσιακής του κατάστασης περιέχει έμμεση απόδειξη της πρόθεσης του οφειλέτη να βλάψει τους δανειστές του. Η εκπλήρωση σχετικής ηθικής υποχρέωσης δεν μπορεί να δικαιολογήσει ούτε τη βλάβη των δανειστών ούτε την προτίμηση εκπλήρωσης αυτής έναντι των νομικών υποχρεώσεων του οφειλέτη. Η εκποίηση περιουσιακού στοιχείου δεν συνιστά δόλια περιέλευση σε αδυναμία πληρωμών και ο δανειστής, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.