Μισθολογικό καθεστώς προσωπικού Πλοηγικής Υπηρεσίας. Επίδομα Κυριακών. Αγωγή. ΔΠρΠειρ 8404/2017

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 1/2019, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2019

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Δικαστές: Ν. Μαρούλη (Πρωτοδίκης ΔΔ) Εισηγητής: Ν. Ζαμπούκας (Πρωτοδίκες ΔΔ) Μισθολογικό καθεστώς προσωπικού Πλοηγικής Υπηρεσίας. Επίδομα Κυριακών. Αγωγή. Οι μηνιαίοι μισθοί του προσωπικού της Πλοηγικής Υπηρεσίας υπολογίζονται με βάση τους εκάστοτε ισχύοντες αντίστοιχους βασικούς μισθούς των πληρωμάτων των Ελληνικών επιβατηγών πλοίων, με αυτό δε το ιδιαίτερο μισθολογικό καθεστώς του εν λόγω προσωπικού αφενός μεν θεσπίζονται προσαυξημένοι μηνιαίοι βασικοί μισθοί σε σχέση με τους αντίστοιχους μηνιαίους βασικούς μισθούς των πληρωμάτων των Ελληνικών επιβατηγών πλοίων εσωτερικού, αφετέρου δε εισάγεται σειρά επιδομάτων (πολυετίας, επαρχίας, Σαββάτου, ημεραργιών και υπερωριών) τα οποία υπολογίζονται βάσει του εκάστοτε μηνιαίου βασικού μισθού του προσωπικού της συγκεκριμένης υπηρεσίας, επιφυλασσομένης έτσι ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης στους υπαλλήλους της Πλοηγικής Υπηρεσίας, οι οποίοι δεν εξισώνονται μισθολογικά με τους εργαζόμενους στα πληρώματα των Ελληνικών επιβατηγών πλοίων, καθόσον δεν τελούν υπό τις ίδιες υπηρεσιακές συνθήκες, β) ο μισθός που αποτελεί τη βάση υπολογισμού του μηνιαίου βασικού μισθού του εν λόγω προσωπικού, δεν ταυτίζεται ούτε συμπεριλαμβάνει τα πολιτικά επιδόματα των πληρωμάτων των Ελληνικών επιβατηγών πλοίων εσωτερικού, όπως τούτο προκύπτει από το γράμμα της διάταξης του άρθρου 1 παρ. 1 του ΑΝ 3276/1944, ενώ οι λοιπές καταβαλλόμενες παροχές απαριθμούνται περιοριστικώς στο ΒΔ 198/1966 και με αναλυτική παράθεση του τρόπου υπολογισμού τους, χωρίς να αφήνεται περιθώριο για...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.