Αλλοδαπή εταιρία. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας. ΕΝΦΙΑ. ΔΠρΠειρ Π48/2017

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 1/2019, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2019

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Δικαστής: Α. Φλεριανού (Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ) Αλλοδαπή εταιρία. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας. ΕΝΦΙΑ. Αίτηση νομίμου εκπροσώπου αλλοδαπής εταιρίας για χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας. Δεν ευθύνεται προσωπικώς και αλληλεγγύως ο νόμιμος εκπρόσωπος για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ, ούτε για την παράλειψη υποβολής των σχετικών δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ της αλλοδαπής εταιρίας. «... 1. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. το 1399550 σειράς Α΄ ειδικό έντυπο παραβόλου), επιδιώκεται παραδεκτώς η ακύρωση της 2625/19.7.2016 απόφασης του Προϊσταμένου του Α3 Τμήματος της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με την οποία απορρίφθηκε η 18351/21.3.2016 ενδικοφανής προσφυγή της προσφεύγουσας κατά της 19557/18.2.2016 απάντησης του Προϊσταμένου της ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά, στην από 7.5.2015 αίτηση της περί της χορήγησης σ΄ αυτήν αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας. 2. Επειδή, στο άρθρο 2 του Ν 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 170/26.7.2013, με έναρξη ισχύος την 1.1.2014, σύμφωνα με το άρθρο 67 το οποίο αναριθμήθηκε σε 73), ορίζεται ότι: «1. Οι διατάξεις του Κώδικα ισχύουν για τα εξής δημόσια έσοδα: α. Φόρο Εισοδήματος. Β. Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). γ. Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) δ. Φόρο Κληρονομιών, Δωρεών ...» στο άρθρο 12, όπως...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.