Μαρία Τσακίρη, Το Port State Control στην Ευρώπη: στόχοι και δυσλειτουργίες

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2019, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2019

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Το Port State Control στην Ευρώπη: στόχοι και δυσλειτουργίες [1] Μαρία Τσακίρη | Δικηγόρος, LLM Ναυτικού Δικαίου I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 1. Η σημασία του Port State Control: η μετάβαση από το κράτος σημαίας Ως Port State Control νοείται ο έλεγχος που διενεργείται επί των ξένων εμπορικών πλοίων, σε λιμένες κρατών διαφορετικής εθνικότητας από εκείνης της σημαίας του πλοίου που επιθεωρείται. Πρόκειται ουσιαστικά για επιθεωρήσεις πλοίων που συντελούνται στα πλαίσια της δικαιοδοσίας του κράτους λιμένα, μέσω ενός εναρμονισμένου συστήματος ελέγχου, προκειμένου να εξακριβωθεί η τήρηση των κανόνων ασφαλείας, όπως αυτοί έχουν τεθεί από τις διεθνείς συμβάσεις, οι οποίες διέπουν την ασφαλή ναυσιπλοΐα, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος. Ωστόσο, η υποχρέωση για την προστασία της θαλάσσιας ασφάλειας από πλοία που δεν πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας [2] ανήκει πρωταρχικώς στο κράτος σημαίας, το οποίο οφείλει να διασφαλίσει ότι τα πλοία που φέρουν τη σημαία του λειτουργούν και συντηρούνται με τρόπο που μειώνει τον κίνδυνο για τους ναυτικούς, το θαλάσσιο περιβάλλον και το φορτίο [3] . Η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 (γνωστή ως UNCLOS) [4] και η Διεθνής Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από τα πλοία (γνωστή ως MARPOL 73/78) [5] υποχρεώνουν...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.