Οικογενειακό Δίκαιο. Επιμέλεια ανηλίκου. Άρθρο 1535 ΑΚ. Εκούσια δικαιοδοσία. Αφαίρεση επιμέλειας ανηλίκου από γονέα με αίτησή του για σπουδαίο λόγο. Προϋποθέσεις αφαίρεσης επιμέλειας τέκνου. Έννοια συμφέροντος τέκνου. ΜΠρΠειρ 2270/2019

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2019, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2019

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Φ. Αναστασάκου Δικηγόρος: Ι. Δόμβρος Οικογενειακό Δίκαιο. Επιμέλεια ανηλίκου. Άρθρο 1535 ΑΚ. Εκούσια δικαιοδοσία. Αφαίρεση επιμέλειας ανηλίκου από γονέα με αίτησή του για σπουδαίο λόγο. Προϋποθέσεις αφαίρεσης επιμέλειας τέκνου. Έννοια συμφέροντος τέκνου. Σύμφωνα με το άρθρο 1535 ΑΚ, το δικαστήριο αφαιρεί την άσκηση της γονικής μέριμνας ή μέρους της από τους δύο γονείς για σπουδαίο λόγο, αν το ζητήσουν οι ίδιοι, υποδεικνύοντας και το πρόσωπο που δέχεται να αναλάβει την αφαιρούμενη άσκηση. Για την αφαίρεση της γονικής μέριμνας, ολικά ή μερικά, απαιτείται, όπως προκύπτει από τη διατύπωση της διάταξης, η συνδρομή ορισμένων προϋποθέσεων, που είναι η ύπαρξη σπουδαίου λόγου. Ως σπουδαίος λόγος, ο οποίος συνιστά νομική έννοια, αποτελεί οποιοδήποτε περιστατικό που δημιουργεί αντικειμενικά αδυναμία ή ανεπάρκεια ή έλλειψη συμφέροντος για το τέκνο στην άσκηση της γονικής μέριμνας από τους γονείς του, όπως π.χ. ασθένεια, απουσία, στράτευση. [...] Σύμφωνα με το άρθρο 1535 ΑΚ, το δικαστήριο αφαιρεί την άσκηση της γονικής μέριμνας ή μέρους της από τους δύο γονείς για σπουδαίο λόγο, αν το ζητήσουν οι ίδιοι, υποδεικνύοντας και το πρόσωπο που δέχεται να αναλάβει την αφαιρούμενη άσκηση. Με την απόφαση για την αφαίρεση το δικαστήριο αναθέτει την αφαιρούμενη άσκηση στον υποδεικνυόμενο ή σε άλλο πρόσωπο, προσδιορίζοντας και τον τρόπο...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.