Αίτηση αναστολής εκτέλεσης της ΟΛΠ ΑΕ. Aρμόδια τα πολιτικά δικαστήρια. Ένσταση απόσβεσης απαίτησης. Δεκτή η αίτηση. ΜΠρΠειρ 1948/2019

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 4/2019, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Λ. Γιαπαλάκης Δικηγόροι: Ν. Δαρδανός, Ν. Κωνσταντινίδης, Κ. Δημητρακόπουλος Αίτηση αναστολής εκτέλεσης της ΟΛΠ ΑΕ. Aρμόδια τα πολιτικά δικαστήρια. Ένσταση απόσβεσης απαίτησης. Δεκτή η αίτηση. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης. Αμετάκλητη απόφαση Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά. Στη συνέχεια διακριτή πράξη εκτελεστικής διαδικασίας κατά της ΟΛΠ ΑΕ, με βάση πρώτο απόγραφο εκτελεστό του Ειρηνοδικείου Πειραιά, μετά τη θετική δήλωση τρίτου κατ’ άρθρο 985 ΚΠολΔ Δικαιοδοσία πολιτικών πλέον και όχι διοικητικών Δικαστηρίων. Η αίτηση αναστολής είναι νόμιμη στηριζόμενη στην διάταξη του άρθρου 937 παρ. Ι εδ. γ ΚΠολΔ δεδομένου ότι την ανάγκη ύπαρξης σταδίου αναστολής εκτέλεσης, υπό τις νέες διατάξεις του ΚΠολΔ για την αναγκαστική εκτέλεση, έχει ήδη αναγνωρίσει και η νομολογία με την υπ’ αριθμ. ΣυμβΑΠ 11/2017. Ενσταση απόσβεσης της απαίτησης για την οποία επισπεύδεται η ένδικη εκτέλεση λόγω εξόφλησης. Πιθανολόγηση της ευδοκίμησης όλων των λόγων έφεσης της αιτούσας και πρόκλησης ανεπανόρθωτης βλάβης. Δεκτή η αίτηση αναστολής εκτέλεσης του πρώτου απόγραφου εκτελεστού του Ειρηνοδικείου Πειραιά και της απόφασης του Ειρηνοδίκη Πειραιά. [...] Η κρινόμενη αίτηση αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρ. 686 και επ. του ΚΠολΔ), απορριπτόμενου του περί αντιθέτου ισχυρισμού της δεύτερης των καθ’ ων περί έλλειψης δικαιοδοσία του παρόντος δικαστηρίου διότι η...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.