Ηλίας Ι. Κλάππας, Αυτοτελής αγωγή του παθόντα κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου ασφάλισης ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων σε περίπτωση πτώχευσης ή ανάκλησης αδείας ασφαλιστή συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης ασφαλιστή που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα υπό καθεστώς ΕΠΥ

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 3/2019, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2019

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Ηλίας Ι. Κλάππας | Δικηγόρος Πειραιά Α. Εισαγωγικά 1. Μετά το Ν 4364/2016 (ΦΕΚ Α’ 13/5.2.2016) με τον οποίο η ελληνική νομοθεσία προσαρμόστηκε στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), ένα από τα πλέον εριζόμενα νομικά ζητήματα που απασχολούν τόσο τη θεωρία όσο και τη νομολογία, αφορά στην αποζημίωση των παθόντων από τροχαία ατυχήματα σε περίπτωση πτώχευσης ή ανάκλησης της άδειας ασφαλιστικής επιχείρησης. 2. Το ζήτημα που ταλανίζει τα δικαστήρια, τους θεωρητικούς του δικαίου αλλά κυρίως τους παθόντες εστιάζεται στο κατά πόσο είναι αποκλειστική η διαδικασία ασφαλιστικής εκκαθάρισης σύμφωνα με τα άρθρα 235 επ. Ν 4364/2016 (αναγγελία της απαίτησης στον διορισθέντα από την Εποπτική Αρχή ασφαλιστικό εκκαθαριστή, επαλήθευση αυτής, ανακοπή κατά του πίνακα των δικαιούχων στο Μονομελές Πρωτοδικείο του τόπου έδρας της επιχείρησης, εκδίκαση της ανακοπής κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, εκδίκαση της έφεσης από το αρμόδιο Εφετείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, απόφαση Εφετείου που δεν υπόκειται σε ένδικο μέσο) και αν υπάρχει παράλληλη νομική δυνατότητα παραδεκτής άσκησης νέας αγωγής ή συνέχισης εκκρεμούς δίκης κατά της υπό εκκαθάριση πλέον τελούσας ασφαλιστικής επιχείρησης, με την ειδική διαδικασία των περιουσιακών...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.