479 ΑΚ. Μονοβάπορες εταιρίες. Μεταβίβαση πλοίου ως συνόλου περιουσίας. Κανονισμός 593/2008 ΕΚ για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι). Έννοια διαχειριστή - πλοιοκτήτη. Συμβάσεις πώλησης εφοδίων σε πλοία. Προφορική συμφωνία για χορήγηση πίστωσης αορίστου χρόνου. Χρόνος έναρξης παραγραφής. ΜΠρΠειρ 2601/2019

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 3/2019, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2019

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ε. Μπέλλου Δικηγόροι: Σ. Κοφινά (ενάγουσας), Π. Περιβολάρης (εναγομένης) 479 ΑΚ. Μονοβάπορες εταιρίες. Μεταβίβαση πλοίου ως συνόλου περιουσίας. Αναγκαστική εκ του νόμου αναδοχή χρέους μεταξύ μεταβιβάζοντος και αποκτώντος. Κανονισμός 593/2008 ΕΚ για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι). Ο αποκτών από άλλον περιουσία ή επιχείρηση ως σύνολο καθίσταται συνυπόχρεος με τον μεταβιβάζοντα για χρέη του μεταβιβάζοντος. Εφαρμοστέο δίκαιο αυτό της χώρας με την οποία συνδέεται στενότερα. Εφαρμογή ελληνικού δικαίου. Έννοια διαχειριστή - πλοιοκτήτη. Ενοχική σχέση που τους συνδέει. Αοριστία παροχής ως προς το χρόνο πίστωσης του τιμήματος. Εφαρμογή 379 ΑΚ. Συμβάσεις πώλησης εφοδίων σε πλοία. Τιμολόγια με προδιατυπωμένο όρο για καταβολή τιμήματος τοις μετρητοίς. Προφορική συμφωνία για χορήγηση πίστωσης αορίστου χρόνου. Απόρριψη ένστασης παραγραφής επίδικων τιμολογίων. 289 παρ. 3 ΚΙΝΔ σε συνδυασμό με 251 ΑΚ. Χρόνος έναρξης παραγραφής. Απόρριψη ένστασης έλλειψης παθητικής νομιμοποίησης της εναγομένης (μη ενεχόμενης στις επίδικες συμβάσεις) εταιρίας που απέκτησε το πλοίο. Απόρριψη ένστασης αοριστίας επίδικης αγωγής. Δέχεται την αγωγή. Αν η συμφωνία δημιουργεί αμφιβολίες για το πρόσωπο του δικαιουμένου να προβεί σε καθορισμό της παροχής κατά δίκαιη κρίση, το δικαίωμα αυτό ανήκει, σύμφωνα με το άρθρο 379 ΑΚ, στον δικαιούμενο να απαιτήσει την εντεύθεν παροχή. Αν ο αντισυμβαλλόμενος τούτου αμφισβητεί ότι ο προσδιορισμός της παροχής έγινε κατά δίκαιη...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.