Ασφαλιστική σύμβαση. ΜΕφΑθ 4115/2018

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 3/2019, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2019

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ε. Κοτίτσα, Εφέτης Δικηγόροι: Α. Μπαλαμούτης, Α. Καλλιρώσης Ασφαλιστική σύμβαση. Έννοιες ασφαλίσματος και ασφαλιστικής περίπτωσης, διάκριση απαίτησης καταβολής του ασφαλίσματος από απαίτηση από ασφάλιση. Ζήτημα εάν σε περίπτωση θέσης της ασφαλιστικής επιχείρησης σε ασφαλιστική εκκαθάριση προτού συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος από τη σύμβαση ασφάλισης χρόνος εξαγοράς εμπίπτουν στην έννοια της «απαίτησης από ασφάλιση» οι απαιτήσεις επιστροφής των τυχόν καταβληθέντων από το λήπτη της ασφάλισης ασφαλίστρων. Η ipso iure λύση της σύμβασης ασφάλισης ζωής λόγω θέσης της ασφαλιστικής επιχείρησης σε ασφαλιστική εκκαθάριση, η οποία ανάγεται αποκλειστικά σε αίτια συναπτόμενα προς την εσωτερική λειτουργία της ασφαλιστικής επιχείρησης, υπάγεται στην έννοια της «ακυρώσεως» της ασφαλιστικής σύμβασης. Η εξάρτηση της θεμελίωσης «απαίτησης από ασφάλιση» από μόνο το τυχαίο γεγονός της συμπλήρωσης του προβλεπομένου από τη σύμβαση χρόνου εξαγοράς της ασφάλισης κατά το χρόνο θέσης της ασφαλιστικής επιχείρησης σε ασφαλιστική εκκαθάριση άγει σε μη ανεκτή από το δίκαιο διαφορετική μεταχείριση ομοίων περιπτώσεων συμβάσεων ασφάλισης ζωής. Ασφαλιστική εκκαθάριση. Συμπληρωματική εφαρμογή διατάξεων Πτωχευτικού Κώδικα. Αναγγελία απαιτήσεων ασφαλισμένων. Οι ασφαλιστικές συμβάσεις ζωής δεν λύονται με την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης, αλλά παραμένουν σε ισχύ και οι ασφαλισμένοι ζωής δεν αποκτούν, μόνο από την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης, αξίωση κατά της τελευταίας. Προσωρινό Χαρτοφυλάκιο Ζωής. Περιλαμβάνεται...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.