Σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων. ΤρΕφΑθ 5143/2018

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 3/2019, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2019

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ε. Χαλεβίδου, Πρόεδρος Εφετών Εισηγήτρια: Μ. Παπακωνσταντίνου, Εφέτης Δικηγόροι: Α. Τσεβάς, Β. Οικονομίδης Σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων. Έννοια, περιεχόμενο και τύπος. Η συμφωνία δυνάμει της οποίας ο πράκτορας τηρεί ένα λογαριασμό, στον οποίο πιστώνει τα ποσά των εισπραττόμενων ή αυτών που θα εισπραχθούν απαιτήσεων του προμηθευτή και αντίστοιχα χρεώνει τις αναλήψεις, στις οποίες προβαίνει ο τελευταίος, την προμήθεια του, τους τόκους, τα έξοδα κ.ά., περιέχει τα στοιχεία της σύμβασης αλληλόχρεου λογαριασμού. Γνήσιο factoring. Διάκριση factoring με ή χωρίς προεξόφληση. Αν ο πράκτορας εξοφλεί τις απαιτήσεις (πιστώνει με το ποσό τους τον λογαριασμό του προμηθευτή), κατά το χρόνο που γίνονται αυτές ληξιπρόθεσμες, δεν υπάρχει προεξόφληση. Αντίθετα, αν η πίστωση του λογαριασμού του προμηθευτή γίνεται αμέσως μετά την εκχώρηση, δηλαδή τη χορήγηση στον πράκτορα αντιγράφων των τιμολογίων ή καταστάσεων με τις εκχωρούμενες αξιώσεις, τότε πρόκειται για σύμβαση factoring με προεξόφληση. Εξαγωγικό ή διεθνές factoring. Συντέλεση μεταβίβασης απαιτήσεων με συνεχείς εκχωρήσεις του προμηθευτή προς τον πράκτορα και την πίστωση από τον τελευταίο του λογαριασμού του πρώτου με τα αντίστοιχα ποσά. Για κάθε εκχώρηση που πραγματοποιείται, ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να θέτει στη διάθεση του πράκτορα τις σχετικές με τις απαιτήσεις, που αποτελούν αντικείμενο της μεταξύ τους σύμβασης, πληροφορίες και παραστατικά, το αργότερο μέχρι τον χρόνο, κατά...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.