Σωτήριος Σεβαστιανός Κικιδόπουλος, Η παραίτηση από την αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα υπό το πρίσμα του νέου νομοθετικού καθεστώτος του Ν 4509/2017

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 1/2020, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2020

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Σωτήριος Σεβαστιανός Κικιδόπουλος | Δικηγόρος Πειραιώς, ΜΔΕ Αστικού Δικαίου - Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Master 2 en Droits Fondamentaux - Université de Nantes Α. Εισαγωγικά Ως παραίτηση (renunciatio) αποτελεί μορφή εκούσιας απώλειας δικαιώματος, ήτοι λύσης του δεσμού μεταξύ του δικαιούχου και του δικαιώματος 1 , νοείται η με τη βούληση του δικαιούχου απόσβεση του δικαιώματός του, χωρίς αυτό (το δικαίωμα) να περιέρχεται σε άλλο πρόσωπο ή ανεξάρτητα από το αν περιέρχεται σε άλλο πρόσωπο. Η παραίτηση συντελείται άλλοτε με μονομερή δικαιοπραξία και άλλοτε με σύμβαση. Καταρχήν, κάθε δικαίωμα είναι δεκτικό παραιτήσεως, πλην όμως, ορισμένα δικαιώματα είναι ανεπίδεκτα παραιτήσεως, όπως λ.χ. το δικαίωμα της προσωπικότητας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, η συμφωνία των μερών με περιεχόμενο την παραίτηση από ορισμένο δικαίωμα μπορεί να είναι και άκυρη 2 . Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα, όπως αναλύθηκε εκτενέστερα στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας, προβλέπεται στο άρθρο 1400 ΑΚ, το οποίο αποτελεί διάταξη αναγκαστικού δικαίου (ius cogens), ή με άλλα λόγια, με τη διάταξη αυτή εισάγεται κανόνας δημοσίας τάξεως (lex cogens). Περαιτέρω, στη διάταξη του άρθρου 3 ΑΚ ορίζεται ότι «[η] ιδιωτική βούληση δεν μπορεί να αποκλείσει την εφαρμογή κανόνων δημόσιας τάξης». Ο σκοπός της διάταξης αυτής έγκειται στην οριοθέτηση της ιδιωτικής αυτονομίας έναντι...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.