Διορισμός προσωρινής διοίκησης ανώνυμης εταιρίας. ΜΕφΘεσ 2699/2019

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 1/2020, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2020

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Σ. Κατσουλάκου, Εφέτης Δικηγόρος: Α. Αργυριάδης Διορισμός προσωρινής διοίκησης ανώνυμης εταιρίας. Διορισμός προσωρινής διοίκησης ανώνυμης εταιρίας λόγω σύγκρουσης συμφερόντων του νομικού προσώπου με τον διοικητή του νομικού προσώπου. Συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων, όταν μέλη του ΔΣ της εταιρίας είναι και μέλη του ΔΣ άλλης ανταγωνιστικής εταιρίας. Εν προκειμένω, αποδείχθηκε η σύγκρουση συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 69 ΑΚ, καθόσον ο διοικητής του νομικού προσώπου της ανώνυμης εταιρίας παρέβη την υποχρέωση της πίστης που υπέχει έναντι αυτού, επιδιώκοντας ίδιο συμφέρον αντίθετο προς εκείνο του νομικού προσώπου, εκφεύγοντας από την οργανική υποχρέωσή του για την επίτευξη και προώθηση του εταιρικού σκοπού και μόνον. I. Η υπό κρίση από 30.3.2017 με αριθ. εκθ. καταθ. .../30.3.2017 στο Πρωτοδικείο Σερρών και γεν. αριθ. εκθ. καταθ. .../26.9.2017 και ειδ. αριθ. εκθ. καταθ. .../26.9.2017 στο Εφετείο Θεσσαλονίκης έφεση κατά της αριθ. 61/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών, που συζητήθηκε αντιμωλία των διαδίκων κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρα 495 επ., 511, 513 παρ. 1β’, 516 παρ. 1, 517, 144, 518 παρ. 1 ΚΠολΔ), καθόσον η πρωτοβάθμια απόφαση επιδόθηκε στην δεύτερη αιτούσα την 1 η-3-2017 και η υπό κρίση έφεση ασκήθηκε στις 30.3.2017 (βλ. την αριθ. .../1.3.2017 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.