Προστασία επωνυμίας και domain names νομικών προσώπων. ΠΠρΑθ 4721/2019

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 1/2020, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2020

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Β. Πορτοκάλλης Εισηγήτρια: Α. Τσέλιου Προστασία επωνυμίας και domain names νομικών προσώπων. Σωματεία. Προστασία επωνυμίας και domain names νομικών προσώπων. Τα νομικά πρόσωπα απολαμβάνουν προστασίας της επωνυμίας τους, με αναλογική εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 58 ΑΚ. Δυνατότητα επιδίκασης από το Δικαστήριο χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης του νομικού προσώπου, από την προσβολή του απόλυτου δικαιώματος επί της επωνυμίας του. Domain names. Απόδοση στα domain names οιονεί λειτουργίας διακριτικού τίτλου και σήματος. Αναγνώριση στα domain names προστασίας, ανάλογης με αυτήν που απολαμβάνουν τα διακριτικά γνωρίσματα. Αντίστοιχη αναγνώριση προστασίας ενός διακριτικού γνωρίσματος από τη χρήση ενός domain name. Εξαίρεση από την αρχή της χρονικής προτεραιότητας, όταν αυτό επιβάλλεται, λαμβανομένων υπόψη των κρίσιμων πραγματικών περιστατικών και των ιδιαιτεροτήτων του διαδικτύου. Η χρήση επωνυμίας δεν συνιστά δήλωση δικαιοπρακτικής βούλησης και δεν μπορούν να υποχρεωθούν δικαστικά οι εναγόμενοι να χρησιμοποιούν συγκεκριμένη επωνυμία, στις συναλλαγές. Προσβολή επωνυμίας νομικού προσώπου υφίσταται και μέσω της χρήσης επωνυμίας άλλου νομικού προσώπου, με μικρές αλλαγές, εφόσον υφίσταται σκοπός εξαπάτησης τρίτων. Υφίσταται προσβολή του domain name της ενάγουσας, που για χρόνια αυτή χρησιμοποιούσε, με τη συναίνεση της διοίκησης του εναγόμενου σωματείου, το οποίο μόνο τυπικά ανήκει σε αυτό. [...] I. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 58 του ΑΚ, αν σ’...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.