Μετά την 1.1.2016, ο ανακόπτων δεν δύναται να ζητήσει την αναστολή της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η ανακοπή του, αλλά μόνο μετά την έκδοση απορριπτικής απόφασης επ’ αυτής και την άσκηση ενδίκου μέσου. Μοναδική περίπτωση κατά την οποία δύναται ο ανακόπτων να ζητήσει την αναστολή της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης από το δικαστήριο στο οποίο άσκησε την ανακοπή του και πριν την έκδοση οριστικής απόφασης επ’ αυτής, είναι στις περιπτώσεις της άμεσης εκτέλεσης. Για την επιδίωξη αναστολής, κατ’ άρθρο 731 ΚΠολΔ (ορ. 11/2017 απόφαση Συμβουλίου του Αρείου Πάγου), πρέπει να αποδεικνύεται ότι παρά την επιδειχθείσα πρόνοια του οφειλέτη, δεν αφήνεται περιθώριο σε αυτόν να αντιδράσει, εντός διαστήματος που θα ήταν τούτο εφικτό, με άσκηση ανακοπής και ύπαρξη αποτελέσματος επ’ αυτής. ΜΠρΑθ 914/2020

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 1/2020, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2020

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Τζαμικάσογλου Δικηγόροι: Μ. Γιαμαρέλλου, Δ. Κουκουράκης Μετά την 1.1.2016, ο ανακόπτων δεν δύναται να ζητήσει την αναστολή της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η ανακοπή του, αλλά μόνο μετά την έκδοση απορριπτικής απόφασης επ’ αυτής και την άσκηση ενδίκου μέσου. Μοναδική περίπτωση κατά την οποία δύναται ο ανακόπτων να ζητήσει την αναστολή της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης από το δικαστήριο στο οποίο άσκησε την ανακοπή του και πριν την έκδοση οριστικής απόφασης επ’ αυτής, είναι στις περιπτώσεις της άμεσης εκτέλεσης. Για την επιδίωξη αναστολής, κατ’ άρθρο 731 ΚΠολΔ (ορ. 11/2017 απόφαση Συμβουλίου του Αρείου Πάγου), πρέπει να αποδεικνύεται ότι παρά την επιδειχθείσα πρόνοια του οφειλέτη, δεν αφήνεται περιθώριο σε αυτόν να αντιδράσει, εντός διαστήματος που θα ήταν τούτο εφικτό, με άσκηση ανακοπής και ύπαρξη αποτελέσματος επ’ αυτής. Στις περιπτώσεις αναγκαστικής εκτέλεσης μετά την 1.1.2016, εφόσον ασκηθεί ανακοπή κατά της εκτέλεσης αυτής (άρθρο 933 ΚΠολΔ), ο ανακόπτων δεν δύναται να ζητήσει την αναστολή της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης από το δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η εκδίκαση της ανακοπής του σε πρώτο βαθμό, αλλά δύναται μετά την έκδοση, προφανώς απορριπτικής απόφασης επ’ αυτής και την άσκηση ενδίκου μέσου κατά της απόφασης αυτής. Ο ανακόπτων δύναται να...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.