Υποβολή έγκλησης για το αδίκημα της υπεξαίρεσης, Δήλωση Ελληνικού Δημοσίου ότι επιθυμεί την πρόοδο της διαδικασίας. Αναβολή δίκης. ΑΠ 1447/2019

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 1/2020, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2020

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Μ. Κουβίδου, Προεδρεύουσα Αρεοπαγίτης Μέλη: Σ. Δαρέλλης, O. Σχετάκη-Μπονάτου, Α. Σιούτη, Γ. Κόκκορης (Εισηγητής) Εισαγγελέας: Ι. Ντογιάκος, Αντεισαγγελέας Δικηγόρος: Η. Νικολακάκος Υποβολή έγκλησης για το αδίκημα της υπεξαίρεσης, Δήλωση Ελληνικού Δημοσίου ότι επιθυμεί την πρόοδο της διαδικασίας. Αναβολή δίκης. Η αξιόποινη πράξη της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία (άρθρο 258 προϊσχύσαντος ΠΚ) ήδη υπάγεται στο άρθρο 375 παρ. 1 νέου ΠΚ, για την ποινική δίωξη της οποίας απαιτείται, πλέον, έγκληση. Εν προκειμένω, αναβάλλεται η εκδίκαση της παρούσας υπόθεσης για το αδίκημα της υπεξαίρεσης, με τον σκοπό να δηλώσει εντός της νόμιμης προθεσμίας των τεσσάρων μηνών από την έναρξη της ισχύος του νέου ΠΚ, δηλαδή μέχρι 1.11.2019, το δικαιούμενο προς έγκληση Ελληνικό Δημόσιο ότι επιθυμεί την πρόοδο της ποινικής διαδικασίας. Το άρθρο 258 του προϊσχύοντος ΠΚ ήδη καταργήθηκε με τον ισχύοντα από 1.7.2019 (άρθρο δεύτερο Ν 4619/2019) Νέο Ποινικό Κώδικα. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, του ως άνω νόμου (Ν 4619/2019), που αναφέρεται στα άρθρα 256-258, τα άρθρα ... 258 (υπεξαίρεση στην υπηρεσία) καταργούνται από το κεφάλαιο των εγκλημάτων κατά της υπηρεσίας. Στα άρθρα αυτά περιγράφονται πράξεις που θίγουν πρωτίστως περιουσιακά αγαθά και όχι την ίδια τη λειτουργία της υπηρεσίας ή πράξεις με τις οποίες παραβιάζονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις που βαρύνουν τους δημοσίους υπαλλήλους, χωρίς όμως η προσβολή της υπηρεσίας...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.