Ανακοπή κατά επιταγής πληρωμής και εκτέλεσης, που επισπεύδεται από εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων. Οι εταιρίες αυτές αναλαμβάνουν μόνο τη διαχείριση αλλά νομιμοποιούνται να εγείρουν κάθε ένδικο βοήθημα και να προβαίνουν σε κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια για την είσπραξη των υπό διαχείριση απαιτήσεων, αρκεί να υπάρχει σύμβαση, κατά τις διατάξεις του Ν 4354/2015 σύμβαση και σε περίπτωση εκτέλεσης, να έχουν κοινοποιηθεί στον οφειλέτη τα έγγραφα, που αποδεικνύουν τη διαδοχή (ειδική ή καθολική) του επισπεύδοντος, άλλως προκαλείται ακυρότητα της εκτέλεσης ανεξαρτήτως βλάβης. ΜΠρΘεσ 10411/2019

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2020, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2020

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Καραΐνδρου Δικηγόροι: Σ. Μαλαμής, Γ. Τζιαμπάζη Ανακοπή κατά επιταγής πληρωμής και εκτέλεσης, που επισπεύδεται από εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων. Οι εταιρίες αυτές αναλαμβάνουν μόνο τη διαχείριση αλλά νομιμοποιούνται να εγείρουν κάθε ένδικο βοήθημα και να προβαίνουν σε κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια για την είσπραξη των υπό διαχείριση απαιτήσεων, αρκεί να υπάρχει σύμβαση, κατά τις διατάξεις του Ν 4354/2015 σύμβαση και σε περίπτωση εκτέλεσης, να έχουν κοινοποιηθεί στον οφειλέτη τα έγγραφα, που αποδεικνύουν τη διαδοχή (ειδική ή καθολική) του επισπεύδοντος, άλλως προκαλείται ακυρότητα της εκτέλεσης ανεξαρτήτως βλάβης. Σε περίπτωση ανακοπής, δυνατή, κατ’ άρθρο 69 παρ. 1 περ. δ΄ ΚΠολΔ, η συμπροσβολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, που δεν έχουν διενεργηθεί κατά τον χρόνο άσκησης της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ και στηρίζονται στις προσβαλλόμενες με αυτήν, αρκεί οι πράξεις αυτές να προσδιορίζονται στο δικόγραφο της ανακοπής. Στην περίπτωση της ανάθεσης της διαχείρισης απαιτήσεων από εταιρία, δικαιούχος των απαιτήσεων παραμένει το πιστωτικό ίδρυμα και η ειδικού σκοπού εταιρία αναλαμβάνει μόνον τη διαχείριση, χωρίς να εμφανίζεται προς τα έξω ως δικαιούχος της απαίτησης, αλλά νομιμοποιείται να εγείρει κάθε ένδικο βοήθημα και να προβαίνει σε κάθε άλλη δικαστική ή εξώδικη ενέργεια για την είσπραξη των υπό διαχείριση απαιτήσεων, ενώ το δεδικασμένο των σχετικών αποφάσεων ισχύει υπέρ...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.