Φορολογικό πιστοποιητικό. Περαίωση φορολογικών υποθέσεων. ΣτΕ 320/2020

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2020, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2020

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ε. Σάρπ, Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Ι. Δημητρακόπουλος, Πάρεδρος ΣτΕ Δικηγόροι: Στ. Παπαδημητρίου, Αν. Βασιλείου, Πάρεδρος ΝΣΚ, Ι. Δρυλλεράκης, Ι. Σταυρόπουλος, Μ. Ρηγάκη Φορολογικό πιστοποιητικό. Περαίωση φορολογικών υποθέσεων. Φορολογικοί έλεγχοι από ΦΠ ή ΝΠΙΔ που διαθέτουν αποδεδειγμένα τα αναγκαία προς τούτο προσόντα και την κατάλληλη εξειδίκευση και εμπειρογνωμοσύνη, όπως οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία. Ανάθεση καθηκόντων συλλογής, επεξεργασίας και εκτίμησης στο πλαίσιο φορολογικών ελέγχων. Η άσκηση από ιδιώτες τέτοιου έργου, προκειμένου να είναι συμβατή με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2, 4 παρ. 5 και 78 παρ. 1 Συντ. πρέπει να τελεί υπό τον έλεγχο της φορολογικής διοίκησης (μειοψ.). Με τις ρυθμίσεις της ΑΥΟ Πολ. 1159/2011 δεν τροποποιήθηκε ο οριζόμενος στο άρθρο 84 παρ. 1 Ν 2238/1994 κανόνας περί πενταετούς παραγραφής, αλλά προσδιορίσθηκε κατά χρόνο και κατ’ είδος η έκταση του φορολογικού ελέγχου και καθιερώθηκε περίπτωση υπό προϋποθέσεις περαίωσης φορολογικών υποθέσεων (μειοψ.). H νομοθετική εξουσιοδότηση της παρ. 8α του άρθρου 82 του Ν 2238/1994 αφορούσε στον καθορισμό των επί μέρους φορολογικών αντικειμένων του ελέγχου που διενεργούν οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία του Ν 3693/2008, το ειδικότερο περιεχόμενο του πιστοποιητικού που εκδίδουν, τον τρόπο, τον χρόνο και τη διαδικασία υποβολής του και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Δοθέντος, όμως, ότι ως τέτοιο δεν μπορεί...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.