Διεθνής πώληση. Σύμβαση Βιέννης. ΜΠρΠειρ (Ναυτ) 54/2021

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 4/2020, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2020

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Πανταζόπουλος Δικηγόροι: Ε. Καραβασίλη, Α. Κοντογεωργίου Διεθνής πώληση. Σύμβαση Βιέννης. Διεθνής Πώληση. Σύμβαση Βιέννης. Έλλειψη ευθύνης για μη εκπλήρωση λόγω ανωτέρας βίας κατ’ άρθρο 79. Συνυπαιτιότητα κατ’ άρθρο 80. Κριτήριο της προβλεψιμότητας. Διαφοροποίηση επί κάλυψης και μη. Υπολογισμός Αποζημίωσης. Αθέτηση Σύμβασης. Δέχεται εν μέρει. [...] Με το Ν 2532/1997 κυρώθηκε στην Ελλάδα και ισχύει από 01.02.1999 η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων που υιοθετήθηκε από τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών στη Βιέννη στις 11.04.1980. Κατά την διάταξη του άρθρου 1 περ. β΄ της ως άνω Σύμβασης, αυτή εφαρμόζεται σε συμβάσεις πώλησης κινητών πραγμάτων, εφόσον τα πράγματα δεν αγοράζονται για προσωπική, οικογενειακή ή οικιακή χρήση (πώληση σε καταναλωτή, κατά την έννοια της Σύμβασης άρθρο 2 περ. α’ Σύμβασης - ΕφΑθ 3877/2011 ΕλλΔνη 2012, 1352 με παρατηρήσεις Βαλτούδη) μεταξύ μερών που έχουν εγκατάσταση σε διάφορα κράτη όταν οι κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου υποδεικνύουν ως εφαρμοστέο το δίκαιο συμβαλλόμενου κράτους, εκτός εάν τα μέρη έχουν αποκλείσει την εφαρμογή της είτε προβλέποντας (ρητώς) ότι αυτή δεν εφαρμόζεται, είτε επιλέγοντας ως εφαρμοστέο δίκαιο το δίκαιο ενός μη συμβαλλόμενου μέρους (ΕφΑθ 3877/2011, ό.π.· ΕφΛαμ 63/2006 ΕπισκΕΔ 2006, 1108). Η ως άνω Σύμβαση περιέχει άμεσα εφαρμοστέους κανόνες ουσιαστικού δικαίου, οι οποίοι...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.