Σύμβαση δανείου. Ένσταση απαραδέκτου άσκησης αγωγής, άλλως συζήτησης λόγω αναστολής ατομικών διώξεων συνεπεία υπαγωγής του εναγομένου σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης. Η εν λόγω αναστολή δεν καταλαμβάνει δίκες αναγνωριστικές και καταψηφιστικές των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη υπό εκκαθάριση ΝΠΙΔ. Δεκτή εν μέρει η αγωγή. ΠΠρΘεσ 1796/2019

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 4/2020, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2020

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Δ. Ευκαρπίδου Μέλη: Ο. Αμελαδιώτη, Α. Καραΐνδρου, Εισηγήτρια Δικηγόροι: Α. Καπιτσίνη, Δ. Νούσιος, Μ. Βακουφάρης Σύμβαση δανείου. Ένσταση απαραδέκτου άσκησης αγωγής, άλλως συζήτησης λόγω αναστολής ατομικών διώξεων συνεπεία υπαγωγής του εναγομένου σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης. Η εν λόγω αναστολή δεν καταλαμβάνει δίκες αναγνωριστικές και καταψηφιστικές των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη υπό εκκαθάριση ΝΠΙΔ. Δεκτή εν μέρει η αγωγή. Σύμβαση δανείου - διαδοχικές παρατάσεις. Επιτόκιο Euribor με ποσοστιαίο περιθώριο κέρδους 3,5%, σταθερό σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Τροπή του αιτήματος από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό. Μετά την τροπή του αιτήματος σε αναγνωριστικό το αίτημα επιδίκασης τόκων επί των κεφαλαιοποιημένων τόκων του δανείου σε χρόνο το πρώτον από την άσκηση της αγωγής καθίσταται νομικά αβάσιμο, διότι ο ανατοκισμός, εφόσον δεν συμφωνήθηκε, προϋποθέτει ως αγωγή την καταψηφιστική και όχι την αναγνωριστική απλώς αγωγή, και άρα η επίδοσή της δεν γεννά το ασκούμενο με αυτή δικαίωμα ανατοκισμού. Ένσταση του εναγομένου ΝΠΙΔ περί απαραδέκτου άσκησης της αγωγής, άλλως της συζήτησης, δυνάμει του άρθρου 27 παρ. 8 του Ν 4482/2017 σε συνδυασμό με το άρθρο 14α παρ. 20 του Ν 3429/2005, καθόσον έχει υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης και συνεπώς έχουν ανασταλεί οι ατομικές διώξεις σε βάρος του. Η εν λόγω αναστολή όμως, δεν καταλαμβάνει δίκες αναγνωριστικές και καταψηφιστικές...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.