Έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης. Ψευδής καταμήνυση. Συκοφαντική δυσφήμηση. Ψευδορκία μάρτυρα. Αιτιολόγηση άμεσου δόλου. Επεκτατικό αποτέλεσμα αναίρεσης. ΑΠ 1889/2019

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 4/2020, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2020

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Θούα, Αντιπρόεδρος Μέλη: Α. Παναγιώτου, Γ. Αναστασάκος, Εισηγητής, Ε. Καλογεράτου-Ευαγγέλου, Π. Παρτσαλίδου-Κομνηνού Εισαγγελέας: Β. Παππαδάς, Αντεισαγγελέας Δικηγόρος: Σ. Γιαλάογλου Έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης. Ψευδής καταμήνυση. Συκοφαντική δυσφήμηση. Ψευδορκία μάρτυρα. Αιτιολόγηση άμεσου δόλου. Επεκτατικό αποτέλεσμα αναίρεσης. Αναιρείται λόγω έλλειψης αιτιολογίας και νόμιμης βάσης η προσβαλλόμενη απόφαση, διά της οποίας ο αναιρεσείων καταδικάσθηκε για τις πράξεις της ψευδούς καταμήνυσης, της συκοφαντικής δυσφήμησης, της ψευδορκίας μάρτυρα και της ηθικής αυτουργίας σε ψευδορκία μάρτυρα, επεκτείνεται δε το επωφελές αποτέλεσμα της αναίρεσης και στους λοιπούς συγκατηγορουμένους. Ειδικότερα, δεν διαλαμβάνονται στο σκεπτικό της προσβαλλόμενης απόφασης συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά, από τα οποία να προκύπτει και με τα οποία να θεμελιώνεται υπαγωγικά και να αιτιολογείται ρητά και ειδικά η γνώση του αναιρεσείοντος ότι όσα γεγονότα περιέχονται στην έγκληση και την ένορκη κατάθεσή του όπως και σε αυτή της τρίτης κατηγορούμενης ήταν ψευδή. Ούτε αναφέρονται στην απόφαση πραγματικά περιστατικά, από τα οποία να συνάγεται ως αυτονόητη και αναγκαία η γνώση των ψευδών γεγονότων. Ούτε, επίσης, διαλαμβάνεται σ’ αυτή ρητή και ευθεία παραδοχή ότι ο αναιρεσείων είχε προσωπική γνώση ή αντίληψη των αληθών γεγονότων ή ότι τα αληθή γεγονότα ήταν ενέργειες ή παραλείψεις του ίδιου ή περιστατικά που συνδέονται αναπόσπαστα με το πρόσωπό του, ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτός, αφού είχε άμεση...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.