ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 4/2020, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2020

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Ανακοπή. Έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης, δυνάμει της οποία η καθής η ανακοπή προβαίνει σε εμφανή περιορισμό του ποσού της απαίτησης για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται σε τι αφορά ο εν λόγω περιορισμός, προκειμένου να καθίσταται σαφές για ποια ακριβώς κονδύλια διενεργείται έκτοτε η εκτέλεση. ΜΠρΠειρ 2/2021,

σελ. 306.

ΑΝΑΙΡΕΣΗ

Αναιρείται λόγω έλλειψης αιτιολογίας και νόμιμης βάσης η προσβαλλόμενη απόφαση, διά της οποίας ο αναιρεσείων καταδικάσθηκε για τις πράξεις της ψευδούς καταμήνυσης, της συκοφαντικής δυσφήμησης, της ψευδορκίας μάρτυρα και της ηθικής αυτουργίας σε ψευδορκία μάρτυρα, επεκτείνεται δε το επωφελές αποτέλεσμα της αναίρεσης και στους λοιπούς συγκατηγορουμένους. ΑΠ 1889/2019,

σελ. 370.

ΑΠΑΤΗ

Απάτη διακεκριμένη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου. Παρασιώπηση του θανάτου του συνταξιούχου πατέρα του αναιρεσείοντος για τη συνέχιση λήψης της σύνταξης του θανόντος από τον αναιρεσείοντα-συνδικαιούχο λογαριασμού, όπου αυτή κατατίθεντο. ΑΠ 2060/2019,

σελ. 366.

Η ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων, και του εγκλήματος της απάτης, που γινόταν καταρχήν αυτεπάγγελτα, γίνεται πλέον μόνο με έγκληση και οι εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες, που έχουν ανοίξει χωρίς την υποβολή έγκλησης, συνεχίζονται, εφόσον ο δικαιούμενος να υποβάλει έγκληση δηλώσει εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη της ισχύος του νέου ΠΚ ότι επιθυμεί την πρόοδό τους. ΑΠ 1885/2019,

σελ. 377.

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Απαράδεκτη η αίτηση αφαίρεσης γονικής μέριμνας ανηλίκου και ανάθεσης αυτής σε συγγενείς του, όταν δεν στρέφεται κατά αμφοτέρων των γονέων του, ακόμα και αν η επιμέλεια του είχε ανατεθεί σε έναν γονέα. ΜΠρΠειρ 3843/2020,

σελ. 310.

ΔΑΝΕΙΟ

Σύμβαση δανείου - διαδοχικές παρατάσεις. Επιτόκιο Euribor με ποσοστιαίο περιθώριο κέρδους 3,5%, σταθερό σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Τροπή του αιτήματος από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό. ΠΠρΘεσ 1796/2019,

σελ. 327.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Αίτηση αναγνώρισης και εκτέλεσης αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης. Εφαρμογή της Σύμβασης της Νέας Υόρκης του 1958. ΜΠρΠειρ 511/2020,

σελ. 341. (Παρατηρήσεις: Αθ. Σκόντζος).

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Σύμβαση Βιέννης. Έλλειψη ευθύνης για μη εκπλήρωση λόγω ανωτέρας βίας κατ’ άρθρο 79. Συνυπαιτιότητα κατ’ άρθρο 80. Κριτήριο της προβλεψιμότητας. Διαφοροποίηση επί κάλυψης και μη. Υπολογισμός Αποζημίωσης. ΜΠρΠειρ (Ναυτ) 54/2021,

σελ. 313.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Επαγγελματικό δίκαιο του δικηγόρου. Καταδίκη δικηγόρου για ψευδορκία υπό τον χρόνο ισχύος του προϊσχύσαντος Κώδικα Δικηγόρων. ΣτΕ 1869/2020,

σελ. 336. (Παρατηρήσεις: Π. Πετρόπουλος).

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης. Δεν είναι απαραίτητη η πώληση του συνόλου του ενεργητικού. Έγκριση της αίτησης των ειδικών διαχειριστών με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. ΜΠρΘεσ 2233/2020,

σελ. 323.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Διακίνηση ναρκωτικών. Καλλιέργεια και κατοχή ινδικής κάνναβης. Συρροή. Εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. ΑΠ 750/2020,

σελ. 349.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Το δικαίωμα εναντίωσης σε αυτοματοποιημένες αποφάσεις υπό τον Ν 2472/1997 και υπό τον ΓΚΠΔ 2016/679. Δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης και Τεχνητή Νοημοσύνη, της Χ.-Ε. Ασημακοπούλου,

σελ. 292.

ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων κάτω των δέκα πέντε ετών. Διάδοση σε τρίτους. ΑΠ 643/2020,

σελ. 360.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αν κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων η παροχή από το μισθωτό εντός του νομίμου ωραρίου πρόσθετης εργασίας διαρκούς φύσεως, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στο μισθωτό το συνηθισμένο για τέτοια εργασία μισθό, δηλαδή το μισθό που καταβάλλεται σε άλλους μισθωτούς που παρέχουν την ίδια εργασία κάτω από τις ίδιες συνθήκες. ΑΠ 65/2020,

σελ. 331.