Ευθύνη από αδικοπραξία. Έννοια νοσηλίων. Κονδύλι ανάγκης πρόσληψης αποκλειστικής νοσοκόμου. Κονδύλι δαπάνης λήψης βελτιωμένης τροφής. Αποθετική ζημία. Εμπορική υπαξία του αυτοκινήτου λόγω βλάβης. Απορρίπτει αγωγή. ΜΠρΑθ 546/2021

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 1/2021, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2021

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Κουρουνάρχη Δικηγόροι: Α. Ταμπαλη, Κ. Σταματογιάννη, Μ. Σφουντούρης Ευθύνη από αδικοπραξία. Έννοια νοσηλίων. Κονδύλι ανάγκης πρόσληψης αποκλειστικής νοσοκόμου. Κονδύλι δαπάνης λήψης βελτιωμένης τροφής. Αποθετική ζημία. Εμπορική υπαξία του αυτοκινήτου λόγω βλάβης. Απορρίπτει αγωγή. Προϋποθέσεις της ευθύνης από αδικοπραξία προς αποζημίωση. Έννοια νοσηλίων κατ’ άρθρο 929 εδ. α’ ΑΚ. Σε αυτά περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που έγινε ή κρίθηκε αναγκαία να γίνει για την αποκατάσταση της υγείας του θύματος, μεταξύ των οποίων και οι πλασματικές δαπάνες του παθόντος προσώπου για τις υπηρεσίες που του προσφέρουν οι οικείοι του, σε περίπτωση αδυναμίας του προς αυτοεξυπηρέτηση, και οι οποίες αποτελούν αποζημίωση για τη ζημία που ο παθών υπέστη. Δικαίωμα αποζημίωσης λόγω ανάγκης πρόσληψης αποκλειστικής νοσοκόμου. Η αξίωση αυτή για αποζημίωση του παθόντος δεν μπορεί να αποκρουσθεί από το ζημιώσαντα (ή τον ασφαλιστή του) για το λόγο ότι τρίτος εξακολουθεί να καταβάλει στον παθόντα παροχές που ουσιαστικά αποκαθιστούν τη ζημία. Για τη θεμελίωση του ως άνω δικαιώματος αποζημίωσης δεν είναι απαραίτητη η επίκληση ιατρικής βεβαίωσης για την ανάγκη πρόσληψης αποκλειστικής νοσοκόμου. Κονδύλι δαπάνης λήψης βελτιωμένης τροφής. Για πληρότητα του κονδυλίου αυτού δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται η ιατρική βεβαίωση που να συνιστά τέτοια διατροφή, ούτε είναι απαραίτητο και να προσκομίζεται τέτοια βεβαίωση, δεδομένου ότι η...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.