Διοικητική Επιτροπή Σημάτων 5054/2008

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2008, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Σήματα - προϋποθέσεις διαγραφής καταχωρισμένου σήματος - έννοια κινδύνου σύγχυσης του καταναλωτικού κοινού. Ερμηνεία νομοθεσίας περί σημάτων - Κατά την ορθή ερμηνεία του άρθρου 4 παρ. 1 β΄ ν. 2239/1994 σε περίπτωση ταυτότητας ή ομοιότητας σήματος με προγενέστερο σήμα και ταυτότητας ή ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών που τα σήματα διακρίνουν, πρέπει να εξετασθεί το στοιχείο του κινδύνου σύγχυσης του καταναλωτικού κοινού. Έννοια κινδύνου σύγχυσης του κοινού - Εκτιμάται η συνολική, γενική εντύπωση που δημιουργείται από τη σύγκριση των δύο σημάτων στο μέσο καταναλωτή ή αποδέκτη. Όμως, οι ειδικοί συναλλακτικοί κύκλοι εμπόρων και επαγγελματιών είναι κατά κανόνα σε θέση να διακρίνουν μεταξύ διακριτικών γνωρισμάτων, τα οποία εμφανίζουν μικρές διαφορές. Κριτήριο για τον κίνδυνο σύγχυσης μεταξύ των σηματοδοτούμενων προϊόντων ή υπηρεσιών δεν μπορεί να αποτελέσει αποκλειστικά ότι ανήκουν στην ίδια κλάση. Κρίσιμος είναι ο κύκλος χρηστών των προϊόντων, έτσι είναι δυνατόν, παρά την ομοιότητα των σημάτων, να μην υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης, όταν τα προϊόντα απευθύνονται σε εξειδικευμένους χρήστες. Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός της καθιέρωσης μίας ένδειξης (σήματος) στις συναλλαγές τόσο μεγαλύτερη διακριτική δύναμη διαθέτει. Η διακριτική δύναμη του σήματος αποτελεί το μέτρο του κατά πόσο το προϊόν ή η υπηρεσία αναγνωρίζεται από σημαντικό τμήμα των ενδιαφερόμενων κύκλων ως προερχόμενο από συγκεκριμένη επιχείρηση και διακρινόμενο από προϊόντα άλλων επιχειρήσεων. Ο βαθμός καθιέρωσης προσδιορίζεται από το μερίδιο της αγοράς που αναλογεί στο σήμα, την ένταση χρησιμοποίησής του, την διάρκεια της χρήσης του και την διαφήμιση στις συναλλαγές. Δεν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης όταν συγκρίνοντας τα δύο σήματα υπάρχει μεν μία κοινή ένδειξη πλην όμως οι εκατέρωθεν απεικονίσεις και διασχηματισμοί που τα συνοδεύουν τα διαφοροποιούν οπτικά. Λαμβάνεται υπόψη το αν το προγενέστερο σήμα έχει αποκτήσει ισχυρή διακριτική δύναμη με εντατική χρήση και διαφήμιση στις συναλλαγές με αποτέλεσμα να είναι ευρέως γνωστό στην αγορά. Δεν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης όταν η διάκριση των εκατέρωθεν προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών γίνεται με ευχέρεια στις συναλλαγές και όταν το καταναλωτικό κοινό και οι ειδικοί συναλλακτικοί κύκλοι εμπόρων και επαγγελματιών στους οποίους απευθύνονται είναι σε θέση να τα διακρίνουν παρά τη λεκτική ομοιότητα καθώς και όταν τα προϊόντα διατίθενται με τέτοιο τρόπο ώστε ο αποδέκτης να βλέπει το σήμα όταν αποκτά το σηματοδοτούμενο προϊόν. Δεν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης όταν, λόγω της για μεγάλο διάστημα συνύπαρξης στις συναλλαγές δύο σημάτων που παρουσιάζουν ομοιότητες, οι συναλλαγές έχουν συνηθίσει σε αυτήν, προσέχουν τις μικρές διαφοροποιητικές λεπτομέρειες και αναγνωρίζουν τα προϊόντα και την προέλευσή τους.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.