Στ. Γ. Τσάκωνα, Δικηγόρος Πειραιά, Η παράλειψη του αρμόδιου δικαστικού υπαλλήλου ως λόγος απόρριψης του ενδίκου μέσου ως απαραδέκτου (υπό το πρίσμα της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Αρείου Πάγου)

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 4/2008, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Ο Άρειος Πάγος, επί μακρά σειρά ετών, θεωρούσε ότι η παράλειψη του γραμματέα να θέσει την υπογραφή του στην έκθεση αναίρεσης ή στο έγγραφο που περιέχει τους λόγους της αναίρεσης, συνιστά λόγο απαραδέκτου του συγκεκριμένου ενδίκου μέσου. Αυτή η άκρως φορμαλιστική και ανεπιεικής προσέγγιση μετριάστηκε κάπως από το Ακυρωτικό μας, με μία σειρά αποφάσεων, οι οποίες έκριναν ότι η παράλειψη αυτή του οργάνου συνιστά λόγο ανωτέρας βίας, που καθιστά δυνατή την κάμψη της αρχής της άπαξ ασκήσεως των ενδίκων μέσων, ώστε να μην τιμωρείται ο ανυπαίτιος ενδιαφερόμενος για το σφάλμα του δικαστικού υπαλλήλου. Η τάση αυτή όμως, δεν απέτρεψε την καταδίκη της χώρας μας από το ΕυρΔΔΑ, με την απόφαση Μπουλουγούρας κατά Ελλάδας της 27/05/2004, καθώς και με την πλέον πρόσφατη απόφαση Λ. κατά Ελλάδας της 31/7/2008. Έκτοτε το Ακυρωτικό μας δικαστήριο εναρμονίστηκε με τη νομολογία του δικαστηρίου του Στρασβούργου και έπαψε να απορρίπτει ως απαράδεκτα τα εν λόγω ένδικα μέσα. Ωστόσο, η πρόσφατη απόφαση της ΟλΑΠ 2/2008 [1] φαίνεται να εκφράζει μία ιδιαίτερα δυσάρεστη οπισθοδρόμηση του Αρείου Πάγου στις φορμαλιστικές του αντιλήψεις. 2. Η νομολογία του Αρείου Πάγου Ως ήδη προελέχθη, ο Άρειος Πάγος ακολουθώντας μια άκρως φορμαλιστική προσέγγιση του υπό εξέταση ζητήματος, θεωρεί ότι η...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.