Εφετείο Πειραιά 508/2008

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 4/2008, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Αμφοτεροβαρείς συμβάσεις - Αδυναμία παροχής από υπαιτιότητα του ιδίου - Δικαιώματα αντισυμβαλλομένου - Υποχρεώσεις από αθέτηση προσυμφώνου πώλησης ακινήτου - Προϋποθέσεις αδικοπραξίας - Δεσμευτική δύναμη συμβολαιογραφικού εγγράφου.Πρόεδρος: Σαράντης Δρινέας Εισηγητής: Ιωάννης Χρονόπουλος Δικηγόροι: Νικόλαος Χατζίνας, Κωνσταντίνος Βήτας, Ιωάννα Καπίκη Στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, δηλαδή σ’ αυτές που δημιουργούνται υποχρεώσεις και αντίστοιχα ενοχικά δικαιώματα σε βάρος και των δυο συμβαλλομένων, αν η παροχή του ενός είναι ή έγινε αδύνατη από γεγονός για το οποίο αυτός υπέχει ευθύνη, μπορεί ο άλλος, είτε να επικαλεστεί τα δικαιώματα του άρθρου 380 ΑΚ και να απαλλαγεί από την υποχρέωση να καταβάλει την αντιπαροχή του ή, αν τυχόν την κατέβαλε, να την αναζητήσει κατά τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό είτε να ζητήσει αποζημίωση είτε να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Αμφοτεροβαρής σύμβαση είναι και το προσύμφωνο πώλησης ακινήτου που αποτελεί καταρτισμένη σύμβαση από την οποία γεννιέται υποχρέωση των συμβαλλομένων μερών για σύναψη κυρίας σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους που έχουν καθοριστεί σ’ αυτό. Κατά συνέπεια, αν αυτός που υποσχέθηκε την πώληση και έλαβε ολόκληρο ή μέρος από το τίμημα, στη συνέχεια, αθετώντας την υποχρέωσή του για κατάρτιση της οριστικής σύμβασης, δεν προχωρήσει στην κατάρτιση της οριστικής σύμβασης, έχει τις συνέπειες που προαναφέρθηκαν και ο αντισυμβαλλόμενός του έχει...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.