Σ.τ.Ε. 1860/2008 (Τμήμα Β΄)

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 4/2008, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Επικύρωση πιστοποιητικών δικαστικών αρχών από δικηγόρο.Πρόεδρος: Φ. Στεργιόπουλος Εισηγήτρια: Ε. Σκούρα Δικηγόροι: Κ. Σαμαρτζής, Τ. Κωστούλη Επικύρωση από δικηγόρο αντιγράφων ποινικών μητρώων και πιστοποιητικών δικαστικών αρχών. Το άρθρο 52 του Κώδικα περί Δικηγόρων, εξακολουθεί να ισχύει. [...] 1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (1911570, 1535253/08 ειδικά γραμμάτια παραβόλου). 2. Επειδή, με την 53/2006 διακήρυξη του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας προκηρύχθηκε δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για τη διενέργεια ανοσολογικών εξετάσεων με ταυτόχρονη παραχώρηση ενός αναλυτή, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.200.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στον διαγωνισμό, που διενεργήθηκε στις 2.4.2007, έλαβε μέρος και η αιτούσα. Με την 21/27/2.10.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του καθ΄ ου νοσοκομείου, μετά τα από 2.4.2007 και 24.9.2007 πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, απορρίφθηκε η προσφορά της, διότι είχε καταθέσει αντίγραφα ποινικών μητρώων και πιστοποιητικών δικαστικών αρχών επικυρωμένα από δικηγόρο, ενώ το καθ΄ ου θεώρησε, κατ΄ επίκληση του 171/07/9.5.2007 εγγράφου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, ότι οι δικηγόροι δεν δύνανται να επικυρώνουν έγγραφα δικαστικών αρχών, διότι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 11 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999). Προδικαστική προσφυγή της αιτούσας απορρίφθηκε με την 24/25/25.10.2007...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.