ΣτΕ 137/2008

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 4/2008, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Απόφαση των Αρχών Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα γραπτά δοκίμια του Υπουργείου Εθνικής Παιδίας και Θρησκευμάτων.Πρόεδρος: Μ.Βροντάκης Εισηγήτρια: Ε. Σαρπ. Επιτροπή Αναστολών Σ.τ.Ε. (197/2008) Δεν συντρέχει λόγος χορηγήσεως αναστολής της εκτέλεσης της υπ’ αριθμ. 66/2006 αποφάσεως της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με την οποία το αρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων οφείλει να ικανοποιήσει το αίτημα των ενδιαφερομένων για πρόσβαση στα γραπτά δοκίμια. 1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, η οποία ασκείται νομίμως χωρίς την καταβολή παραβόλου, ζητείται η αναστολή εκτελέσεως της υπ’ αριθ. 66/2006 αποφάσεως της Αρχής Προστασίας Δεδομένων ΠροσωπικούΧαρακτήρα. Με την απόφαση αυτή η Αρχή απεφάνθη ότι το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων οφείλει να ικανοποιήσει το αίτημα των προσφυγόντων ενώπιόν της για πρόσβαση σε γραπτά δοκίμια, είτε των ίδιων των προσφυγόντων είτε τέκνων τους, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2006 και ότι η διάταξη του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3475/2006, που αποκλείει κάθε δυνατότητα προσβάσεως στα γραπτά αυτά δοκίμια εκ μέρους των ενδιαφερομένων, αντίκειται τόσο στα άρθρα 2 παρ. 1, 5 παρ. 1, 9Α, 10, 25 παρ. 1 και 2, 26 και 101Α του Συντάγματος, όσο και στα άρθρα 12 και 13 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, που έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.