Εφετείο Πειραιά 505/2007

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 4/2008, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Επαγγελματική μίσθωση - Καταγγελία από το μισθωτή μετά πάροδο διετίας από την έναρξη - Συνέπειες - Δεν οφείλεται αποζημίωση όταν η μίσθωση λύεται με μεταγενέστερη κοινή συμφωνία απόδοσης του μισθίου στον εκμισθωτή και εκούσια παραλαβή του - Έλλειψη συμφωνίας όταν ο εκμισθωτής αντιδρά στην εγκατάλειψη του μισθίου.Πρόεδρος: Ελευθέριος Μάλλιος Εισηγητής: Ιωάννης Χρονόπουλος Δικηγόροι: Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Τεύτα Κυριάκου Ερμηνεία άρθρου 43 π.δ. 34/1995 - ο μισθωτής μπορεί μετά την πάροδο διετίας από την έναρξη της σύμβασης να την καταγγείλει εγγράφως, ανεξάρτητα από το αν ο συμβατικός χρόνος είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος της διετίας, οπότε τα αποτελέσματα επέρχονται με την πάροδο έξι (6) μηνών από τη καταγγελία, και ως συνέπεια οφείλει ως αποζημίωση μίσθωμα τεσσάρων μηνών, ανεξαρτήτως αν ο εκμισθωτής ζημιώθηκε ή όχι. Εφαρμογή των παραπάνω και όταν έχει λήξει ο συμβατικός ή ο νόμιμος χρόνος και η μίσθωση τελεί σε αναγκαστική παράταση. Μη εφαρμογή αν η μίσθωση έχει λήξει, οπότε δεν νοείται καταγγελία της λυθείσας μίσθωσης. Μη εφαρμογή αν μετά ταύτα μετατράπηκε η μίσθωση σε αορίστου χρόνου, διότι έκτοτε έχει λήξει η προστασία των διατάξεων περί εμπορικών μισθώσεων, χωρεί δε καταγγελία από κάθε συμβαλλόμενο, σύμφωνα με τα άρθρα 608 παρ. 2 και 609 ΑΚ, χωρίς τις συνέπειες του άρθρου 43 του...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.