Εφετείο Πειραιά 683/2008 (Ναυτικό Τμήμα)

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 4/2008, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Προϋποθέσεις θεμελίωσης ευθύνης προς αποζημίωση από αδικοπραξία επί παραβάσεως συμβάσεως - Προσβολή της προσωπικότητας - Σύμβαση θαλάσσιας ασφάλισης - Δηλώσεις-εγγυήσεις και συνέπειες παράβασης αυτών.Πρόεδρος: Παν. Ρουμπής Εισηγητής: Π. Σαλίχος Δικηγόροι: Α. Κουτσούκος, Σπ. Κρίκος Ζημιογόνα συμπεριφορά από πρόθεση, με την οποία παραβιάζεται σύμβαση, τότε μόνο μπορεί να θεμελιώσει και αξίωση αποζημιώσεως βάσει του άρθρου 919 ΑΚ, όταν και χωρίς τη συμβατική σχέση διαπραττομένη θα ήταν αντίθετη προς τα χρηστά ήθη, ενώ μόνη η από τον ένα των συμβαλλομένων αθέτηση κάποιας από τη σύμβαση υποχρεώσεως που ανέλαβε έναντι του άλλου δεν αποτελεί πράξη αντίθετη προς τα χρηστά ήθη, ώστε να θεμελιώσει και αξίωση αποζημιώσεως κατά το προαναφερόμενο άρθρο του Α.Κ. Δεν στοιχειοθετείται η εκ της εφαρμογής των άρθρων 57 και 59 Α.Κ. αξίωση προς αποζημίωση για την ισχυριζόμενη προσβολή της προσωπικότητας του ενάγοντος, αφού δεν εκτίθεται ότι το επιβλαβές αποτέλεσμα υπήρξε απότοκο παράνομης προσβολής προελθούσης εκ της εναγομένης, δηλαδή προσβολής η οποία έγινε χωρίς δικαίωμα ή κατ’ ενάσκηση μεν δικαιώματος, το οποίο όμως είτε είναι, από άποψη έννομης τάξεως, μικρότερης σπουδαιότητας, είτε ασκείται υπό περιστάσεις καθιστώσες την άσκηση αυτού καταχρηστική σύμφωνα με το άρθρο 281 Α.Κ ή το άρθρο 25 παρ. 3 του Συντάγματος. Η εκ μέρους της εναγομένης άσκηση του...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.