Ένσταση ιδίας διακινδύνευσης συνεπιβάτη - Ανυπαιτιότητα συνεπιβάτη για μη συνετή και απρόσεκτη συμπεριφορά οδηγού - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. ΕφΠειρ 634/2009

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 1/2010, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Μιχαήλ Μαραγκάκης Εισηγήτρια: Μαρία Παπασωτηρίου Δικηγόροι: Κωνσταντίνα Κυριακοπούλου, Χρήστος Οικονομάκης Ένσταση ιδίας διακινδύνευσης συνεπιβάτη - Ανυπαιτιότητα συνεπιβάτη για μη συνετή και απρόσεκτη συμπεριφορά οδηγού - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης Η συνετή και προσεκτική οδήγηση αποτελεί καθήκον και υποχρέωση αποκλειστικά και μόνο του οδηγού, ενώ οι τυχόν συμβουλές και υποδείξεις των συνεπιβατών προς αυτόν κατά την οδήγηση του οχήματός του δεν ασκούν ουσιώδη επιρροή. Κατά συνέπεια, η ένσταση περί ιδίας διακινδύνευσης - οικείου πταίσματος του παθόντα συνεπιβάτη με το σκεπτικό ότι δεν συνέστησε στον οδηγό να περιορίσει την υπερβολική για τις επικρατούσες συνθήκες ταχύτητα είναι μη νόμιμη και απορριπτέα. Η κρινόμενη από 28.2.2008 (αρ. καταθ. 228/29.2.2008) έφεση της εναγομένης ασφαλιστικής εταιρείας «...» (η οποία φέρεται προς συζήτηση στην αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο μετ΄αναβολή εκ του πινακίου (λόγω αποχής της γραμματείας εκ των καθηκόντων της), κατά την αρχική δικάσιμο της 2.10.2008), προσβάλλει την υπ΄ αριθμ. 6266/2007 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, που εκδόθηκε αντιμωλία των διαδίκων κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 681Α΄, 666, 667-676 ΚΠολΔ, έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα. Επομένως πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να εξεταστεί περαιτέρω ως προς το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων της με την ίδια αυτή ειδική διαδικασία (άρθρο...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.