Απαλλοτρίωση - Καθορισμός οριστικής τιμής μονάδας - Χρόνος υπολογισμού της αξίας. ΕφΠειρ 636/2009

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 1/2010, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Mιχαήλ Μαραγκάκης Εισηγήτρια: Αικατερίνη Πάνταινα Δικηγόροι: Αντώνιος Λεσιώτης, Μαρία Βλάσση Απαλλοτρίωση - Καθορισμός οριστικής τιμής μονάδας - Χρόνος υπολογισμού της αξίας Μη νόμιμο το αίτημα για αποβολή κάθε εγκατεστημένου από τα απαλλοτριούμενα ακίνητα στη δίκη για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας, αφού προϋποθέσεις του είναι η συντέλεση της απαλλοτρίωσης, η επίδοση έγγραφης πρόσκλησης του υπέρ ου η απαλλοτρίωση στους καθών και η άρνηση συμμόρφωσης των τελευταίων. Aρμοδιότητα εφετείου να προσδιορίσει οριστικά την αποζημίωση - αυτή πρέπει να είναι πλήρης, δηλαδή να ανταποκρίνεται προς την αξία του απαλλοτριουμένου και να επαρκεί για την αγορά άλλου ανάλογου ακινήτου. Χρόνος υπολογισμού της αξίας - είναι ο χρόνος της ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου συζητήσεως περί προσωρινού προσδιορισμού της αποζημιώσεως, ενώ, σε περίπτωση παρελεύσεως έτους από τη συζήτηση αυτή ή απευθείας αιτήσεως ενώπιον του εφετείου περί οριστικού προσδιορισμού, ο χρόνος της ενώπιον του εφετείου συζητήσεως. Αν μετά τη δημοσίευση της πράξεως κηρύξεως της απαλλοτριώσεως επέλθει ανατίμηση μη οφειλόμενη στη δημοσίευση αυτή ούτε σε ενέργειες του ιδιοκτήτη, η ανατίμηση λαμβάνεται υπόψη. Σε περίπτωση παρελεύσεως έτους από τη συζήτηση περί προσωρινού προσδιορισμού ή ασκήσεως απευθείας ενώπιον του εφετείου αιτήσεως περί οριστικού προσδιορισμού, ως κρίσιμος χρόνος νοείται ο χρόνος της συζητήσεως κατά την οποία εκφωνήθηκε η υπόθεση...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.