Συνιδιοκτησία - Έννομη σχέση - Έννομο συμφέρον - Προϋποθέσεις ορισμένου αγωγής - Δικαιώματα συνιδιοκτητών σε μεταβολές επί κοινών μερών - Απαγορεύσεις μεταβολών και προσθηκών - Βλαπτική για συνιδιοκτήτες μεταβολή - Μεταβολή συνήθους προορισμού. ΕφΠειρ 721/2009

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 1/2010, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ιωάννης Παζαρίδης Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλαματιανός Δικηγόροι: Ιωάννης Κατράς, Μιχαήλ Μεσσαριτάκης Έννομη σχέση - Έννομο συμφέρον - Προϋποθέσεις ορισμένου αγωγής - Δικαιώματα συνιδιοκτητών σε μεταβολές επί κοινών μερών - Απαγορεύσεις μεταβολών και προσθηκών - Βλαπτική για συνιδιοκτήτες μεταβολή - Μεταβολή συνήθους προορισμού Έννομη σχέση είναι η βιοτική σχέση ενός προσώπου προς άλλο πρόσωπο ή πράγμα, η οποία ρυθμίζεται από το εξ αντικειμένου δίκαιο. Για να υπάρχει έννομο συμφέρον χρειάζεται η αμφισβήτηση από τον εναγόμενο της επίδικης έννομης σχέσης, από την οποία πρέπει να απειλείται βλάβη, για την αποτροπή της οποίας η επιδιωκόμενη απόφαση να αποτελεί πρόσφορο μέσο. Προϋποθέσεις για το ορισμένο της αγωγής είναι η εκδηλούμενη με την επίδικη πράξη αμφισβήτηση από τον εναγόμενο της επίδικης έννομης σχέσης και η βλάβη που προκαλείται από την αμφισβήτηση αυτή. Οι συνιδιοκτήτες δικαιούνται απόλυτη χρήση των κοινοχρήστων μερών της οικοδομής, διενέργεια επισκευών και ανανεώσεων αυτών και μεταβολές και προσθήκες αυτών. Μεταβολή ή προσθήκη των κοινών μερών είναι η βελτίωση που αποβλέπει στην αποδοτικότερη χρήση του κοινού υπέρ όλων κατ΄ αρχήν των συνιδιοκτητών. Αν η βελτίωση αφορά μόνο έναν ή ορισμένους συνιδιοκτήτες, πρέπει να μην καθίσταται χειρότερη η θέση των λοιπών. Απαγορεύονται μεταβολές και προσθήκες που παραβλάπτουν την χρήση και τα δικαιώματα των άλλων...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.