Περιορισμός αποζημιώσεως Ν 3198/1955 - Σύμφωνος με το Σύνταγμα. ΑΠ 1750/2008 (Παρατηρήσεις: Άννα Λεβέντη)

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 1/2010, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ηλ. Γιαννακάκης Εισηγητής: Ειρήνη Αθανασίου Δικηγόροι: Στ. Ασλανίδης, Παν. Δρακόπουλος Περιορισμός αποζημιώσεως Ν 3198/1955 - Σύμφωνος με το Σύνταγμα Περιορισμός αποζημιώσεως Ν 3198/1955 στο 8πλάσιο του 30πλασίου του ημερομισθίου ανειδικεύτου εργάτου κατά μήνα αποζημιώσεως. - Δεν αντίκειται προς τις διατάξεις του Συντ. Ο περιορισμός απορρέει από διάταξη αναγκαστικού δικαίου που έχει θεσπισθεί χάριν του γενικοτέρου κοινωνικού συμφέροντος και δεν είναι επιτρεπτή η ευνοϊκότερη για τον μισθωτό ρύθμιση, με ατομική ή συλλογική σύμβαση εργασίας. [...] Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1, 3 παρ. 1 και 2 του Ν 2112/1920, και 5 παρ. 1 και 3 του Ν 3198/1955 προκύπτει ότι η καταγγελία της υπαλληλικής εργασιακής σχέσεως είναι άκυρη, αν ο εργοδότης, εκτός της μη τηρήσεως του έγγραφου τύπου, δεν καταβάλει στον απολυόμενο μισθωτό την οφειλόμενη αποζημίωση απολύσεως. Ως τέτοια θεωρείται η αποζημίωση, η οποία, ορίζεται στο άρθρο 3 παρ. 1 του Ν 2112/1920 ότι είναι κατά ποσό ίση προς το σύνολο των τακτικών αποδοχών, που θα ελάμβανε ο εργαζόμενος κατά το χρόνο προ του οποίου έπρεπε να γίνει η καταγγελία και της οποίας ο υπολογισμός κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν 3198/1955 γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα με καθεστώς πλήρους απασχολήσεως (εδ....

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.