Σύνθετες μορφές μεταφορών - Μεταφορά φορτηγού οχήματος για τμήμα της μεταφοράς με πλοίο - C.M.R. - Πότε εφαρμόζεται αναλογικά και σε εθνική οδική μεταφορά - Εφαρμογή κανόνων Χάγης-Βίσμπυ - Αντικειμενική ευθύνη οδικού μεταφορέα - Ευθύνη παραγγελιοδόχου μεταφοράς - Λόγοι απαλλαγής από την ευθύνη - Περίπτωση μη νόμιμης προσεπίκλησης δικονομικού εγγυητή - Ανεύθυνο θαλασσίου μεταφορέα για ζημιές από πυρκαγιά - Έννοια προσωπικού πταίσματος του θαλάσσιου μεταφορέα - Ιδιότυπος Μεταφορική Εταιρεία. ΕφΠειρ 767/2009 (Ναυτικό Τμήμα)

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 1/2010, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ν. Καραδημητρίου Εισηγητής: Α. Πλακίδας Δικηγόροι: Αφρ. Μακρή, Ν. Γερασίμου, Μ. Πατεράκης, Ιω. Δόμβρος, Ε. Λυμπεροπούλου Σύνθετες μορφές μεταφορών - Μεταφορά φορτηγού οχήματος για τμήμα της μεταφοράς με πλοίο - C.M.R. - Πότε εφαρμόζεται αναλογικά και σε εθνική οδική μεταφορά - Εφαρμογή κανόνων Χάγης - Βίσμπυ - Αντικειμενική ευθύνη οδικού μεταφορέα - Ευθύνη παραγγελιοδόχου μεταφοράς - Λόγοι απαλλαγής από την ευθύνη - Περίπτωση μη νόμιμης προσεπίκλησης δικονομικού εγγυητή - Ανεύθυνο θαλασσίου μεταφορέα για ζημιές από πυρκαγιά - Έννοια προσωπικού πταίσματος του θαλάσσιου μεταφορέα - Ιδιότυπος Μεταφορική Εταιρεία Προϋπόθεση εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 2 της C.M.R. είναι η μη εκφόρτωση των πραγμάτων απ’ το αυτοκίνητο και η τοποθέτησή τους στο άλλο μεταφορικό μέσο. Τον κανόνα της εφαρμογής της C.M.R. και για το τμήμα της μεταφοράς του αυτοκινήτου με το φορτίο του από τη θάλασσα, κάμπτει η ίδια η διάταξη, μόνο εάν η τυχόν ζημία ή απώλεια ή καθυστέρηση των μεταφερομένων πραγμάτων: α) δεν οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του οδικού μεταφορέα, αλλά β) οφείλεται σε γεγονός, δυνάμενο να συμβεί μόνο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του αυτοκινήτου με το άλλο μεταφορικό μέσο και γ) εξαιτίας αυτού (του άλλου μεταφορικού μέσου). Εάν συντρέξουν σωρευτικά οι πιο πάνω προϋποθέσεις, τότε ο...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.