Εγγυητική επιστολή Τραπέζης - Κατάπτωση αυτής σε περίπτωση προσωρινής επιδίκασης (ασφαλ. μέτρο) απαιτήσεων ναυτικών. ΜΠρΚαλαμ 145/2010 (Παρατηρήσεις: Θανάσης Αλυκάτορας)

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 1/2010, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Μαρία Δανιήλ Δικηγόρος: Ι. Βλαχόγιαννης Εγγυητική επιστολή Τραπέζης - Κατάπτωση αυτής σε περίπτωση προσωρινής επιδίκασης (ασφαλ.μέτρο) απαιτήσεων ναυτικών Εγγυητική επιστολή Τραπέζης δια της οποίας συστάθηκε εγγυοδοσία προς αντικατάσταση προσωρινής διαταγής - Χορήγηση αυτής υπό όρον τελεσιδικίας αξιώσεων των ναυτικών που δεν διατάχθηκε από το Δικαστήριο ούτε σ’ αυτόν συνήνεσαν οι δανειστές της πλοιοκτήτριας και υπέρ ης η εγγύηση ναυτικοί - Προσωρινή επιδίκαση με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων αποδοχών ναυτικών ίσων με το ποσό της εγγυητικής επιστολής - Αίτηση για την κατάπτωση της τελευταίας στρέφεται μόνον κατά της οφειλέτριας πλοιοκτήτριας και όχι της Τραπέζης - Κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής και απόδοση του ποσού στους ναυτικούς επειδή η απόφαση περί προσωρινής επιδίκασης αποτελεί τίτλο εκτελεστό. Από την υπ’ αριθμ. 1.419/24.9.2009 έκθεση επίδοσης της διορισμένης στο Πρωτοδικείο Πειραιά δικαστικής επιμελήτριας Σ. Α., που προσκομίζουν και επικαλούνται οι αιτούντες, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης περί κατάπτωσης της κατατεθείσας υπέρ των αιτούντων εγγύησης, με πράξη προσδιορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο, που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας απόφασης, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στην καθ’ ης εταιρία στην πραγματική έδρα αυτής και στον αρμόδιο προς παραλαβή δικογράφων υπάλληλό της. Η τελευταία, όμως, δεν εμφανίσθηκε κατά τη δικάσιμο αυτή, κατά...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.