Σύμβαση των Βρυξελλών - Άρθρο 5, σημεία 1 και 3 - Προσυμβατική ευθύνη. C-334/2000

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 1/2010, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA και Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH (HWS) Σύμβαση για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση των αποφάσεων Προδικαστική Σύμβαση των Βρυξελλών - Άρθρο 5, σημεία 1 και 3 - Προσυμβατική ευθύνη Οι έννοιες της «διαφοράς εκ συμβάσεως» και «εξ αδικοπραξίας» κατά το άρθρο 5 σημεία 1 και 3 της Συμβάσεως των Βρυξελλών πρέπει να ερμηνεύονται αυτοτελώς με αναφορά κυρίως στο σύστημα και τους σκοπούς της εν λόγω συμβάσεως. Η έννοια της «ενοχής εξ αδικοπραξίας ή οιονεί αδικοπραξίας» κατά το άρθρο 5 σημείο 3 της Συμβάσεως των Βρυξελλών εμπεριέχει οποιαδήποτε αξίωση θέτουσα ζήτημα ευθύνης του εναγομένου και μη αφορώσα «διαφορές εκ συμβάσεως» κατά την έννοια του άρθρου 5 σημείο 1 της Συμβάσεως. Καίτοι το άρθρο 5 σημείο 1 της Συμβάσεως των Βρυξελλών δεν απαιτεί την σύναψη συμβάσεως, πάντως είναι αναγκαίος για την εφαρμογή της εν λόγω διατάξεως ο εντοπισμός παροχής, δεδομένου ότι η δικαιοδοσία επί διαφορών εκ συμβάσεως του εθνικού δικαστηρίου προσδιορίζεται με γνώμονα τον τόπο όπου εκπληρώθηκε ή πρέπει να εκπληρωθεί η αποτελούσα την βάση της αξιώσεως παροχή. Σε διαφορά που χαρακτηρίζεται από την έλλειψη ελευθέρως αναληφθεισών δεσμεύσεων εκ μέρους συμβαλλομένου έναντι αντισυμβαλλομένου, επ’ ευκαιρία των διαπραγματεύσεων με σκοπό την κατάρτιση συμβάσεως, και από την...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.